Fotograf: Kund E Hansen

Kategori: Fartygsutrustning | RoRo

MAN-tvåtaktare på Finnlines-nybyggen

MAN Energy Solutions levererar huvudmaskinerna till Finnlines nya roro-fartyg från varvet Nanjing Jinling i Kina.

Leveransen från MAN Energy Solutions omfattar sammanlagt sex MAN B&W 9S50ME-C9.6 tvåtaktsmotorer som ska installeras i de tre fartyg som Grimaldi-ägda Finnlines har beställt. Det första nybygget ska levereras 2021. Fartygen är av liknande typ som en serie på nio fartyg som byggs för Grimaldi och utrustas med likadana huvudmaskiner.

Hybridlösning

Motorerna byggs på licens av Hyundai Heavy Industries Co. Ltd i Sydkorea. De utgör en del av den hybridlösning som introduceras på nybyggena. Fartygen, som har designats av Knud E. Hansen, får dieseldrift till sjöss medan de i hamn tar all energi från litium-batterier och därmed har nollutsläpp i hamn. Batterierna laddas under gång till sjöss med hjälp av axelgeneratorerna och peak shaving. De får klassbeteckningen Green Plus av klassificeringssällskapet Registro Italiano Navale (RINA). Nybyggena får isklass 1A Super.

”Visar vägen”

– Vår teknologi spelar en avgörande roll i detta innovativa hybrid-propulsionssystem som visar vägen för sjöfarten i framtiden. Dessa nya roro-fartyg kommer att höra till de mest miljömässigt hållbara fartygen av denna typ, säger Bjarne Foldager, Senior Vice President, Head of Two-Stroke Business på MAN Energy Solutions, i ett pressmeddelande.

– Byggnationen av dessa miljövänliga fartyg tar alla tekniska och miljöfaktorer i beaktande och ökar sålunda ytterligare vår energieffektivitet, säger Mikael Lindholm, som leder nybyggnadsavdelningen på Finnlines,