Kategori: Hamn/Logistik | Container | RoRo

Mälarprojektet till domstol

Nu ska Mark- och miljödomstolen pröva miljökonsekvenserna av det så kallade Mälarprojektet. Beslut från domstolen väntas efter sommaren 2014. 

Sjöfartsverket har i drygt två år arbetat med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning av Mälarprojektet, som syftar till att förbättra farlederna in till Mälaren och där bland annat Södertälje kanal ska muddras och slussen byggas om. 

Experter har utrett projektets påverkan på miljön och säkerheten, och enligt Sjöfartsverket ska det inte finnas några negativa miljökonsekvenser när projektet är klart – tvärtom uppges miljön bli bättre tack vare minskade emissioner och en bättre säkerhet. 

I miljökonsekvensbeskrivningen som nu lämnats in till Mark- och miljödomstolen poängteras dock att det kommer att bli en del störningar under tiden som projektet pågår. Bland annat kommer det att bli en del buller i samband med anläggningsarbeten och påverkan på fisket när muddring pågår. 

Byggstarten för Mälarprojektet väntas ske någon gång under 2015, och byggtiden för projektet är enligt Sjöfartsverket planerad till tre år.

Kommentarer

  • Andreas Åsenholm (SD)

    All trafik har konsekvenser för miljön,men det är viss trafikslag som påvverkar miljön mindre än andra! satsa på Mälarprojektet, satsa på sjöfarten, satsa på framtiden!

  • Anonymous

    Jag gratulerar mina tidigare kolleger i Verket till att nu kommit så här långt i detta viktiga projekt.
    Under kanalens75-årsfirande 1998 fick ”vi” en guldpläderad spade av Västerås hamn. Snart är det dags att smutsa ner denna spade! Jag håller gärna iden!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.