Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri

Makassar Highway i Oskarshamn

Bogseringen av Makassar Highway avslutades i morse och fartyget har förtöjts i Oskarshamn.

Därmed har ansvaret för operationen övergått till räddningstjänsten eftersom haveristen nu befinner sig på kommunalt vatten. Kustbevakningen har fortsatt ansvar för den olja som befinner sig på statligt vatten.

– Vi karterar bogseringens färdväg in mot Oskarshamn med vårt flyg. Tunna oljestråk med viss klumpbildning har siktats och våra fartyg undersöker om oljan är bekämpningsbar. Även länsor kan komma att läggas ut för att begränsa oljan vid behov, säger räddningsledare Mattias Heneborn i ett pressmeddelande.

Förundersökning inleds

Sedan Makassar Highway gick på grund på morgonen den 23 juli har Kustbevakningen haft en pågående utredning om att påföra rederiet en vattenföroreningsavgift. Med hänsyn till den mängd olja som läckt ut har Kustbevakningen även lämnat in en anmälan om miljöbrott. En förundersökning har inletts vid Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål REMA.