Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: Specialfartyg | Regelverk

Magne Viking polar-godkänd

DNV GL har godkänt det första fartyget enligt IMO:s nya polarkod, Viking Supply Ships Magne Viking.

– Vi har följt utvecklingen av polarkoden i några år nu och det känns som ett stort steg att äntligen kunna godkänna det första fartyget enligt koden, säger Morten Mejlænder-Larsen, ansvarig för polaraktiviteter på DNV-GL, i ett pressmeddelande.

IMO:s polarkod färdigställdes så sent som sommaren 2015 och kommer vara ett krav för alla SOLAS-fartyg som trafikerar polarvattnen från och med första januari 2017. Främst handlar polarkoden om förstärkt säkerhet ombord på fartygen och om hur miljöpåverkan ska kunna begränsas i så känsliga områden som Arktis är.

Först i världen

Enligt DNV-GL är ankarhanterarfartyget Magne Viking i och med godkännandet det första fartyget som godkänts enligt den nya koden. Men fartyget klarade redan stora delar av kraven, enligt Viking Supply Ships.

– Eftersom fartyget redan var byggt för hårda vinterförhållanden och operation i kalla klimat uppfyllde hon redan flera av kraven som ställs i polarkoden.

Dock fanns det viss utrustning och dokumentation som behövde uppdateras eller adderas för att Magne Viking skulle godkännas av DNV-GL.

Miljöpåverkan

Polarkoden har tagits fram i samband med att isutbredningen i Arktis blivit mindre och mindre. Det har lett till att fler fartyg får möjlighet att trafikera till exempel Nordostpassagen. Dels handlar det om fartyg som assisterar vid oljeborrningar eller kryssningsfartyg som allt oftare har turer upp i polarområdena.

Koden sätter därför minimikrav på till exempel vad fartygen ska klara av för att minska riskerna i samband med isgång eller hur stor miljöpåverkan de får göra.