Maersk säljer amerikanska containerfartyg

Maersk Lines Limited i Norfolk, Virginia, har sålt container/ro-ro-fartygen ”Maersk Alaska” och ”Maersk Arizona” till italienska Ignazio Messina C.S.P.A i Genua. Fartygen överlåts inom kort och skiftar från amerikansk till italiensk flagg. US MarAd har också godkänt transaktionen, eftersom fartygen seglat under section 9 i Shipping Act of 1916. Efter återleverans från Military Sealift Command 1999 har de båda fartygen i huvudsak sysselsatts med transporter av amerikanskt bistånd i form av livsmedel till Afrika och andra destinationer. ”Maersk Alaska” byggdes som ”Adrian Mærsk” och ”Maersk Arizona” som ”Albert Mærsk”. De ingick i den första serien containerfartyg för A.P. Møller-Mærskkoncernen och levererades av Blohm & Voss i Hamburg 1975.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.