Kategori: Miljö | Container

Maersk Line höjer CO2-ambition

Maersk Line har redan nu nått det mål man satt för reduktion av CO2-utsläppen 2020.

Målet var en 25-procentig sänkning jämfört med 2007. Nu höjer man ambitionen och sätter målet till 40 procent. Enligt rederiet har sänkningen åstadkommits genom effektivare drift, optimering av linjesträckningar, lägre fart och tekniska förbättringar. Man säger också att det nya målet kommer att nås genom att även inchartrade fartyg ska uppgraderas samt leveranserna av de nya Triple-E-fartygen som är de största i världen och enligt rederiet de mest energieffektiva på havet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.