Fotograf: MacGregor

Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning

MacGregor omorganiserar

Ökad orderingång noteras inom Cargotec-koncernen medan MacGregors marknad blivit osäkrare.

Cargotec-koncernen redovisar en 15 procents ökning i sin orderingång under tredje kvartalet 2014 och värdet på dessa nya order är 829 miljoner euro. Rörelseresultatet för kvartalet har ökat med 47 procent till 45,8 miljoner euro. Resultatförbättringen uppges bero på bland annat ett pågående vinstförbättrande program inom affärsområdena Hiab och Kalmar.

Däremot har osäkerheten ökat under hösten på den marknad där MacGregor arbetar och för att öka lönsamheten har Cargotec beslutat att skärpa fokuseringen på kunden genom åtgärder inom flera områden som försäljning, service och inköp.

Sju divisioner

Inom MacGtregor pågår en förändring av den operativa strukturen och en ny organisation tas i bruk från början av 2015. Den består av sju operativa divisioner: Auxiliary and Machinery Systems Division (leds av Alexander Nürnberg), Cargo Handling Division (Leif Byström), Offshore Load Handling Division (Tom Svennevig), Offshore Deck Machinery Division (Esko Karvonen), Offshore Mooring and Loading Division (Leif Haukom), RoRo Division (Magnus Sjöberg) samt Global Lifecycle Support Division. Vem som utses till chef för den sistnämnda meddelar koncernen senare under 2014.

– Utvecklingen av detta affärsområde kräver samma målmedvetna satsningar som redan bär frukt inom Hiab och Kalmar, säger koncerndirektör Mika Vehviläinen.