Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Lundqvist säljer sin äldsta

Lundqvist Rederierna i Mariehamn säljer sin äldsta aframaxtanker Hildegaard.

Lundqvist Rederierna avyttrar en av sina trotjänare, aframaxtankern Hildegaard om 99.000 dwt. Hon är byggd av Daewoo i Korea 1999 och har i dag, onsdag, överlåtits till Marshal Shipping LLC i Dubai.

Lundqvist Rederierna uppger att rederiets fartygsflotta efter försäljningen av Hildegaard består av elva aframaxtankers, alla byggda på 2000-talet. Sju av dessa är levererade under de senaste fyra åren.