Samuel Berntsson, vikarierande motorman på Stena Danica, var en av flera som berättade om livet till sjöss under mässan Gymnasiedagarna i Göteborg som vänder sig till elever som snart ska välja till gymnasiet.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Utbildning | Arbetsmarknad

Lobbar för sjöfarten under gymnasiemässa

I veckan arrangeras den stora gymnasiemässan Gymnasiedagarna i Göteborg för alla elever i årskurs nio som står inför valet av gymnasieprogram. Både skolor och rederier finns på plats för att lyfta sjöfartsyrkena.

Gymnasiedagarna är en tre dagar lång mässa på Svenska Mässan i Göteborg som pågår från tisdag till torsdag dit alla Göteborgsregionens elever i årskurs nio är inbjudna för att ta del av vilka alternativ som finns inför gymnasievalet som ska vara inlämnat senast den 1 februari 2024.

På mässan finns både skolor med sjöfartsutbildningar och representanter från arbetslivet, bland annat i form av styrmän, matroser och maskinpersonal från Stena Line i transportbranschens del av montern kallad Träffa arbetslivet. En av representanterna är Samuel Berntsson som arbetar som vikarierande motorman och som varit mycket på Stena Danica. Han gick själv gymnasiet på Öckerö seglande gymnasieskola och tycker det är givande att försöka locka ungdomar till sjöfartsyrkena.

– Det är hur kul som helst att stå här, det är en riktigt go stämning, trevliga människor och många som inte riktigt vet vad de vill göra med livet och då försöker man vägleda dem, säger han. 

  • David Svanström är andrestyrman på Stena Scandinavica och Samuel Berntsson, vikarierande motorman på Stena Danica. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
  • Stefan Karlsson, tillförordnad rektor för sjöfartsutbildningen på Lindholmens tekniska gymnasium. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
  • Stefan Carmesund, rektor på Öckerö seglande gymnasieskola. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
  • Samuel Berntsson, vikarierande motorman på Stena Danica, var en av flera som berättade om livet till sjöss under mässan Gymnasiedagarna i Göteborg som vänder sig till elever som snart ska välja till gymnasiet.

    Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Varierat intresse

I montern ligger brandsäkerhetsutrustning och uniformer för besökarna att prova för att skapa en känsla för yrkenas utrustning. En del stannar till och tittar, men majoriteten glider förbi mot de andra utställarnas montrar.

– Det finns dels de som är jätteintresserade och redan bestämt sig, men så finns det också många som inte alls tänkt på sjöfart och som inte har någon aning om vad det är. När man säger att man arbetar två veckor ombord och är ledig i två veckor blir de förvånade, säger han och fortsätter:

– Man ser i deras blick att den förändras sekunden när de får in idén om sjöfarten och inser att det finns en möjlighet i det. Men tyvärr händer det inte speciellt många, säger han.

Stor okunskap om sjöfart

David Svanström är andrestyrman på Stena Scandinavica och tillbringar också tre dagar på mässgolvet. Även han märker att det finns en stor okunskap om sjöfarten.

– Det är en gammal klassisk bransch som jobbar lite i det tysta och som inte märks så mycket, många ser fartyg men tänker inte att man kan jobba med det och då får man försöka göra vad man kan för att få fler att vilja arbeta med det, säger han. 

Många har redan bestämt sig

De båda skolorna på plats, Lindholmens tekniska gymnasium och Öckerö seglande gymnasieskola, har fulla klasser på sina utbildningar, men ofta vet eleverna redan långt innan att de vill söka sig till sjöfarten. 

– Sjöfartsutbildningen är relativt okänd om man jämför med andra gymnasieprogram. Den är så liten i sitt omfång, vilket är väldigt synd och det skulle behöva jobbas mer med att marknadsföra den. De som kommer förbi och stannar i montern är genuint intresserade, det känner man på deras sätt att ställa frågor, säger Stefan Karlsson, tillförordnad rektor för sjöfartsutbildningen på Lindholmens tekniska gymnasium.

Det stormar på havet

I Öckerö seglande gymnasiums monter frågar ett par tjejer om de verkligen kan ge sig ut och segla med skolans segelfartyg Gunilla om det stormar på havet.

– Jo då, det gungar lite ibland, svarar rektor Stefan Carmesund.

Han upplever att det varit ett stort intresse för skolans utbildningar under mässan. 

– Det finns absolut ett intresse för sjöfartsprogrammet och vi har fullt både inom däck och maskin. Intresset är även stort för vårt marintekniska program som vi startat nyligen, alla vill ha en båt men ingen vet något om hur man sköter den, säger han.