Gymnasiedagarna

  • Mässa. I veckan arrangeras den stora gymnasiemässan Gymnasiedagarna i Göteborg för alla elever i årskurs nio som står inför valet av gymnasieprogram. Både skolor och rederier finns på plats för att lyfta sjöfartsyrkena.