Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

LNG-läckage vid bunkring utrett

Skangass och Fjord Line har utrett det LNG-läckage som inträffade vid bunkring av färjan Bergensfjord i Risavika hamn den 9 maj.

Skangass kommer att uppdatera sina säkerhetsrutiner vid LNG-bunkring som en följd av erfarenheter från LNG-läckaget i Risavika i maj. Under en LNG-bunkring av Bergensfjord från tankbil läckte uppskattningsvis 130 kg LNG ut. Ingen skadades vid incidenten och i utredningen fastslås att varken passagerare eller besättning ombord på fartyget utsattes för någon fara.

– Skangass kommer självklart att införa alla regler och krav på förbättringar som följer av granskningen från Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap den 24 juni 2014 i tillägg till egna åtgärder som redan är implementerade. Ett nära samarbete med Fjord Line bidrar till att förbättringsåtgärder och procedurer också synkroniseras mellan fartyg och land. Erfarenheterna från incidenten kommer vidare att användas for att förbättra all annan bunkringsverksamhet inom Skangass, säger Tor Morten Osmundsen, vd för Skangass.

Läckage i kopplingen

Utredningen fastslår att orsaken till läckaget var att bunkringen skedde samtidigt som stabilitetssystemet på Bergensfjord testades. Fartygets rörelser innebar en stor yttre påfrestning på slangen och kopplingen till bunkringsstationen ombord på färjan. Läckaget uppstod i kopplingen.

– Skangass och Fjord Line kommer att samarbeta med blant annat nødetatene för att genomföra relevanta och realistiska övningar knutna till händelser vid bunkringsoperationen. Genom träning med utrustning, kommunikation och beredskap lär vi oss och vi blir bättre förberedda på att hantera oväntade incidenter, säger Tor Morten Osmundsen.