Volvobilar lastas för export på fartygen City of Oslo och Undine.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik | RoRo

Ljusning i bilhamnen i Göteborg

I Göteborgs hamn har antalet exporterade fordon börjat öka igen efter den dipp som orsakades av coronapandemin. Ökningen rör både bilar och tunga fordon.

Det är siffror från de tre terminaloperatörerna Logent Ports and Terminals, Stena Line och Gothenburg Roro Terminal som nu visar att den sammanlagda exporten av fordon i Göteborgs hamn börjat öka igen efter coronapandemin. Under slutet av mars pausade Volvobolagen sin fordonsproduktion i Göteborg och Gent, men effekten blev ändå bara runt en procent under årets första kvartal.

Tecken på bättre tider

Under andra kvartalet lär effekterna synas tydligare, men redan nu kommer tecken på en ljusning.

– Vi har sett en ökning av exportbilar sedan i slutet av april. På Logent Ports and Terminals servar vi primärt översjömarknaderna som exempelvis USA, Australien, Japan och Kina där vi ser att Volvos försäljning går fortsatt bra, säger Reine Johansson, vd på Logent Ports and Terminals i Göteborgs hamn i ett pressmeddelande

Importsidan halkar efter

Även inom segmentet med större fordon, så som dumpers, grävmaskiner, lastbilar och andra tunga arbetsfordon är produktionen igång med ökande volymer.

På importsidan av fordon syns dock inte samma tydliga återhämtning ännu. 

– Men när även importvolymerna återhämtar sig har vi tillgänglig kapacitet för både fler fartygsanlöp och högre bilvolymer. Vi har stora uppställningsytor och erbjuder möjligheter till snabb distribution och vidaretransport till kunderna med tåg och lastbil, säger Reine Johansson i pressmeddelandet.