OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotograf: Kustbevakningen.

Kategori: Reparationsvarv | Miljö | Specialfartyg

Livstidsförlängning av KBV 181

Damen Oskarshamnsvarvet har tecknat avtal med Kustbevakningen om att modernisera och modifiera utsjöbevakningsfartyget KBV 181.

Efter ombyggnationen kommer KBV 181 att opereras som kombinationsfartyg med uppgifterna bevakning och oljesanering. Fartyget används också av Umeå marina forskningscenter för forskning och övervakning av miljön i Bottniska viken.

15 år

KBV 181 anländer till Oskarshamnsvarvet den 21 april 2020 och beräknas vara klar för återleverans i december samma år. Ombyggnationen ska förlänga fartygets livstid med 15 år.

Enligt ett pressmeddelande har Kustbevakningen redan en tid planerat projektet. Under varvsbesöket kommer ett antal arbeten att utföras. Till dessa hör att utvidga däcksytan akterut för att möjliggöra de många olika arbetsuppgifterna, från vetenskapliga havsforskningsuppdrag till oljesanering i is. Fartyget får en ny brädgång med en port som kan fällas ut för att skapa mer däcksyta för oljesaneringsutrustning. Fartygets båda kranar ersätts med nya och dessutom installeras en 90 tons kran.

Laboratorium

På huvuddäck får fartyget ett nytt laboratorium som sköts av Umeå universitet. Fartyget utrustas med en så kallad ferrybox för kontinuerlig vattenprovtagning och analys för SMHI.

Bryggans utformning förnyas för bättre ergonomi. Samtidigt byts all navigations- och kommunikationsutrustning ut. CCTV-kameror installeras för att övervaka arbetet på akterdäck.

Hytterna och övriga besättningsutrymmen renoveras för att reducera buller och vibrationer. Samtidigt förnyas HVAC-utrustningen.

Byggd 1990

KBV 181 byggdes i Nystad, Finland, 1990 som en modifierad version av finska Gränsbevakningens bevakningsfartyg Uisko och Tursas. KBV 181 är 56 meter lånt och har ett deplacement på 991 ton. Fartyget har isklass 1A och kan gå i upp till 70 cm tjock obruten is. Maskineriet består av två Wärtsilä dieslar på 1.420 kW vardera, kopplade till en propeller med ställbara blad.