Liten ökning för danska ADP

Associated Danish Ports som driver hamnanläggningarna i Fredericia, Middelfart och Nyborg rapporterar en modest volymökning förra året, trots stängningen av Kemira GrowHow-fabriken i juli 2004. Totalt hanterades 17,24 miljoner ton gods 2004 jämfört med 17,17 miljoner ton 2003. Huvuddelen står hamnen i Fredericia för, där råolja är ett viktigt godsslag. All dansk råolja från Nordsjön transporteras med pipeline till Fredericia för vidare utskeppning till andra destinationer. Råoljehanteringen ökade med 578.791 ton, motsvarande fem procent. Containerhanteringen ökade med 21 procent. I Nyborg sjönk godshanteringen från 564.196 ton 2003 till 464.180 ton förra året. Framförallt minskade flytande bulklaster, medan stål och sten ökade något. ADP är optimistisk inför framtiden och arbetar med ett flertal alternativ för att skapa ny verksamhet i de hamnområden som är vakanta efter stängningen av Kemira-anläggningen.