Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Forskning

Lighthouse satsar på postdoktorer

I en satsning tillsammans med fyra universitet satsar Lighthouse på ett postdoktorprogram – det första av sitt slag inom den svenska sjöfartsnäringen.

Med medel från Vinnova satsar Lighthouse nu på ett postdoktorprogram där sex forskare ska få möjlighet att forska på viktiga frågor för den maritima sektorn. Programmet genomförs tillsammans med unviersiteten Chalmers och Göteborgs Universitet i Göteborg, KTH i Stockholm samt Linnéuniversitet i Kalmar och Växjö.

– Det här är ett samarbete mellan fyra universitet och industrin och det är första gången vi lanserar postdoktortjänster inom den maritima sektorn. Vi jobbar aktivt för forskning och innovation inom den maritima sektorn och för oss känns detta även som ett bra och viktigt bidrag för att förverkliga regeringens maritima strategi, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Viktigt för maritima strategin

Den maritima strategin som regeringen tagit fram har en vision om en konkurrenskraftig, innovativ och hållbar svensk maritim näring. Något som ska bidra till bland annat ökad sysselsättning och minskad miljöbelastning. Enligt Lighthouse krävs det forskning för att kunna uppnå målen.

– Min förhoppning är att postdoktorprogrammet ska bidra till ett ännu bättre samarbete mellan maritima forskningsinstitutioner och att vi får bättre verktyg att göra sjötransporter än mer hållbara, säger Kjell Larsson, professor, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet.

”Forskning i framkant är oerhört viktigt”

– Postdoktorprogrammet kommer att stärka och förnya den maritima forskningen och långsiktigt att bidra till utvecklingen av en stark nationell flerdisciplinär forskningsmiljö inom ett område av mycket stor betydelse för samhällsutvecklingen, säger Per Cramér, Dekanus Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

– Forskning i framkant är oerhört viktigt för den framtida maritima näringen och med ett postdoktorprogram har Lighthouse såsom ett nationellt center för maritim forskning tagit nästa steg som kommer leda till ett ännu mer utvecklat samarbete, mellan de fyra medverkande universiteten men också andra lärosäten och institut och den maritima sektorn, säger Claes Davidsson, Stena och ordförande i Lighthouse styrelse.

Lighthouse kommer presentera programmet närmare under onsdagen i samband med Almedalsveckan.