Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Låst i hamnförhandlingar

Förhandlingarna mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet om ett nytt hamn- och stuverivtal har strandat. Arbetsgivarna har erbjudit en löneökning på 4,7 procent i utbyte mot nya arbetstidsregler.

– Det avtal vi har idag har i princip inte ändrats på 40 år. Avtalet måste moderniseras och arbetstidsreglerna förändras. Reglerna för arbetstid och övertid bör motsvara dem som gäller på andra avtalsområden, säger Peter Jeppsson, vd Transportgruppen och Sveriges Hamnar.Facket motsätter sig dock detta och menar att frågan om kontroll över sina egna arbetstider är helt central i hamn- och stuveriavtalet och inget som ska regleras i ett centralt avtal.

– Vi hävdar att vi hanterar och löser frågan om arbetstidens förläggning i lokala förhandlingar eftersom vi har mycket duktiga lokala företrädare, säger Peter Winsten, ombudsman från hamnavdelning 1 avtalsdelegationen.Det tidigare avtalet löpte ut den 31 augusti.