Transportstyrelsen har genomfört en Kundnöjdhetsmätning.

Fotograf: Transportstyrelsen

Kategori: Regelverk | Politik

Lägre tillsynsavgift vid årsskiftet

Från årsskiftet kommer Transportstyrelsens tillsynsavgift att baseras på längd i stället för brutto.

De nya reglerna för nationell sjöfart, som började gälla 1 juni i år, innebär att även avgiftsmodellen förändras. För fartyg som berörs av det nya regelverket kommer det att bli en indelning utifrån längd istället för som tidigare brutto i avgiftsmodellen, enligt Transportstyrelsen. Men eftersom de nya reglerna innebär att fler än tidigare berörs, kommer den som i dag betalar avgift för tillsyn av fartyg att få en lägre avgift från 2018.

Fast och rörlig

En fast och en löpande avgift kommer att införas där den fasta blir 3.500 kronor och den löpande får en timtaxa på 1.400 kronor/timme för botten- och skrovbesiktning. Även avgiftsmodellen för skeppsmätning ändras och får också en fast och en rörlig del på samma nivå som ovan. 

Underskott stryks

Inom järnvägs- och sjöfartsområdena har Transportstyrelsen tidigare tagit ut avgifter som har varit lägre än kostnaderna. Det underskott som bildats kommer till vissa delar att strykas, efter ett regeringsbeslut, vilket för sjöfartens del innebär att det inte blir några höjda avgifter nästa år.