Fotograf: Carnival

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi | Hamn/Logistik

Kryssning på frammarsch

Att åka på kryssning kommer att bli ett allt mer populärt semesteralternativ. Det spår Ocean Shipping Consultants som i en ny rapport räknar med att antalet kryssningspassagerare ökar med nästan tre fjärdedelar till 36,4 miljoner år 2025 och en av de snabbast växande besöksregionerna är Nordeuropa.

Nordamerika kommer enligt rapporten att fortsätta dominera marknaden men tillväxten kommer i Europa och i Asien. Det här innebär nya utmaningar för rederierna, för hamnstäderna, för nybyggnads- och reparationsvarven.

Dominerande trio

Kryssningssjöfarten är i dag kraftigt dominerad av en trio operatörer. Enligt Ocean Shipping Consultants kontrollerar tre företag 73 procent av den totala globala kapaciteten. Det här gör man gärna under bekvämlighetsflagg. 238 fartyg, omkring 64 procent av totalen, seglar under FoC-flagg.

Kraftig ökning

I Europa gick 5,7 miljoner människor över landgången till ett kryssningsfartyg 2012, dubbelt upp jämfört med 2005. Enligt OSC finns det ett relativt nymornat intresse i kryssningshamnar för vad den sjöburna turismen kan betyda för den lokala ekonomin och det brittiska konsultbolaget räknar med en kraftigt ökad konkurrens mellan destinationshamnarna om fartygsanlöpen.

Kommentarer

  • mr X

    Kalmar kan bli en intressant och trevligt mål för kryssningsturister.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.