Fotograf: Pawel Flato

Kategori: Regelverk

Kritik mot omställningsstöd – rederier utesluts

Föreningen Svensk Sjöfart kritiserar det omställningsstöd som regeringen har föreslagit för att hjälpa företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen. Enligt föreningen kan stödet i sin nuvarande utformning inte ges till svenska rederier.

Den sista augusti går ansökningstiden ut för det omställningsstöd som regeringen har tagit fram för att hjälpa drabbade företag under coronakrisen. Stödet ska kunna ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019, om omsättningsminskningen är orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. 

Har fått kritik

Men utformningen av stödet har fått kritik. Riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) har i en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S) lyft att stödet i dagsläget inte kan tas emot av alla koncerner på grund av dess utformning och därmed skapar en konkurrenssnedvridning.

– Tanken bakom utformningen av stödet har varit att det så långt som möjligt ska vara neutralt med hänsyn till om verksamheten organiserats i en enda juridisk person eller i flera olika bolag i en koncern. Dock riskerar, med nuvarande utformning av regelverket, koncerner som har valt att lägga servicefunktioner i särskilda bolag i koncernen att uteslutas från möjligheten att erhålla omställningsstöd om omsättningstappet och de fasta kostnaderna hamnar i olika bolag, skriver hon bland annat i sin fråga.

Nu går även Föreningen Svensk Sjöfart ut och kritiserar utformningen av stödet för att det drabbar många rederier.

”Organisationsformen helt avgörande”

– Vi är glada över att regeringen föreslår ett omställningsstöd, däremot hoppas vi att man genomför de förändringar som krävs så att det passar även verksamheter såsom våra familjeägda fartyg. I förslaget är nämligen organisationsformen helt avgörande för om stöd kan ges eller ej då företag som valt att organisera sin verksamhet i olika bolag inom en koncern inte kan ta del av stödet – något som man ofta gör inom sjöfartsbranschen. Vi föreslår att man istället skriver om förordningen så att man bara kan få omställningsstöd en gång inom samma koncern för fasta kostnader, säger Anders Hermansson, vice vd Svensk Sjöfart, på föreningens hemsida.

Sjöfartstidningen har bett finansminister Magdalena Andersson om en kommentar på kritiken, men hennes pressekreterare hänvisar till det svar som hon senare kommer att ge på Boriana Åbergs skriftliga fråga.