Kategori: Juridik | Miljö

Kräver höjda sanktionsavgifter

Sanktionsavgifterna för fartyg som bryter mot svavelreglerna i Sverige är för låga och måste ökas kraftigt för att vara effektiva, menar Svensk Sjöfart.

Enligt ett nuvarande förslag från regeringen ska rederier som bryter mot kravet på 0,1 volymprocent svavel i ett fartygs avgaser kunna få böter på max 200.000 kronor. Det är alldeles för lite menar Svensk Sjöfart.

Föreningen vill istället se att det maximala bötesbeloppet femdubblas till en miljon kronor, vilket är det maximala beloppet tillåtet enligt Miljöbalken.

– Ett tydligt problem med det nuvarande sanktionssystemet är att förundersökningar är svåra att slutföra då fartyg, som ofta är utländska, inte stannar kvar i svensk hamn eller svenskt territorium särskilt länge. Fartygen hinner ofta lämna Sverige under den tid det tar att analysera bränsleprov som tagits ombord. Bevisningen är också ett stort problem. I Sverige har flertalet fartyg ertappats med överträdelser och åtalats men samtliga åtal har lagts ner av åklagaren, vilket talar för att nuvarande system är fullständigt verkningslöst, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Kända problem

EU ställer krav på att sanktionerna mot fartyg som bryter mot svavelreglerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Men detta lever det svenska systemet inte upp till, menar föreningen. Bristerna i systemet har varit kända sedan 2014 då Transportstyrelsen publicerade en granskning av nuvarande sanktionssystem på uppdrag av regeringen.

– De svenska rederierna har de senaste åren genomfört stora investeringar i miljöförbättrande åtgärder och det är viktigt att de miljövänliga alternativen gynnas och inte de som struntar i vår planet. Svensk Sjöfart har sedan införandet av regelverket varit kritiska mot regeringens tafatthet med att införa sanktioner i enlighet med EU:s direktiv, trots att man vetat om bristerna sedan 2014. Även om det är ett betydande belopp finns ännu större belopp att spara för fartygen genom att strunta i reglerna vilket naturligtvis gör att sanktionssystemet inte är tillräckligt avskräckande. Det högsta belopp som kan tas ut som miljösanktionsavgift enligt Miljöbalken är en miljon kronor. Det är ett mycket rimligare belopp tycker vi – särskilt när syftet är att värna både miljö och fartygs konkurrensneutralitet, säger Pia Berglund vice vd på Svensk Sjöfart.