Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Politik | Regelverk

Krav på rättvist system för utsläppshandel

Kommande förslag på ett utsläppshandelssystem inom EU för sjöfart (EU ETS) bör vara både rättvist och ambitiöst. Det framför branschorganisationen Svensk Sjöfart tillsammans med den grekiska redareföreningen och den ideella miljöorganisationen Transport and Environment i ett öppet brev till EU-kommissionen.

– Med detta brev vill vi poängtera för EU-kommissionen vilka aspekter som är viktigast i utformningen i EU ETS för att systemet ska bidra till klimatmålen och inte skapa snedvriden konkurrenskraft, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande. 

Geografisk placering

Det öppna brevet till EU-kommissionen är förutom av Svensk Sjöfart undertecknat av den grekiska redarföreningen, som står för ca 40 procent av den europeiska fartygsflottan, och Transport & Environment som är en grön ideell organisation.

Fredrik Larsson säger att det dels handlar om den geografiska placeringen, dels att organisationerna inte vill att industrin ska ha fria utsläppsrätter, såvida det inte går att säkerställa att tilldelningen blir rättvis.

– Den tredje viktiga aspekten är att man säkrar att EU ETS intäkter går till att hjälpa sektorn att ställa om i form av forskningsmedel och andra styrmedel. Vi hoppas brevet uppmärksammas och hörsammas av kommissionen och att de noterar att en stor del av industrin står för dessa synpunkter, säger Fredrik Larsson, vidare.

Möjlighet att gå mot fossilfrihet

Faig Abbasov, sjöfartsdirektör på Transport & Environment, säger i en kommentar i pressmeddelandet att sjöfarten ges en möjlighet att gå mot fossilfrihet när EU beslutar om detaljerna i koldioxidprissättning för sjöfarten.

– Ett väl utformat förslag kan uppnå detta utan att undergräva sektorns samhällsviktiga funktion. Vi uppmanar andra rederier att ansluta sig till denna koalition för att driva på ett ambitiöst och effektivt förslag, säger Faig Abbasov.