Fotograf: Fredrik Davidsson

Kombinationsfartygen kan avlasta isbrytarna

Kustbevakningens kombinationsfartyg har fått kritik för att de inte är isbrytare, nu har de provats i isen och klarat testen bra.

Sjöfartsverkets isbrytarledning har provat Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton i isen under två dygn utanför Sundsvall.

– Vi hade två erfarna isbrytarbefäl ombord och de var imponerade av Triton, säger Ulf Gullne, chef på isbrytarledningen.

Bakgrunden till försöken är de två på varandra följande vintrarna med mycket is, det kan komma fler.

– Om vi tänker oss att vi får många långa vintrar som på 1980-talet så behövs det fler isbrytande fartyg. Vintrarna 1985,
–86 och –87 hade vi 40 isbrytande bogserbåtar inhyrda, i dag finns det inte väl ens 40 bogserbåtar i Sverige.

 

Det är här kombinationsfartygen kommer in i bilden eftersom de bland annat är byggda för att klara av nödbogsering.

– De är mycket kapabla bogserare. Vi har gjort en massa tester och jämfört med Vidar Viking. Det var manöverprover i is, lossbrytningar och Triton assisterade handelsfartyg.

De slutgiltiga resultaten är inte klara men Ulf Gullne är nöjd med vad de än så länge preliminära resultaten visar.

– Det ser väldigt bra ut. Proven gjordes i 20 till 40 centimeter tjock is. Det var slät is, sönderbruten is, vallar och sprickor. Den maximala istjockleken som man bedömer att Triton klarar är en meter och operativt 50 centimeter. Det gör dem ideala för Östersjön, sydkusten och västkusten.

 

Det är alltså inte fråga om att kombinationsfartygen kan ta över statsisbrytarnas jobb i Bottenhavet och Bottenviken.

– Nej men det innebär att vi kanske inte får behov av att flytta någon av de ordinarie statsisbrytarna till syd- och västkusten, annat än i extrema fall, säger Ulf Gullne som också är hoppfull om att ett samarbete med Kustbevakningen ska kunna komma igång snabbt utan att myndigheterna ska behöva utreda saken under lång tid.

– Det är faktiskt så att Triton redan har varit inne och hjälpt till utanför Gotland, redan innan vi gjorde de här testerna. Vi hade behov av hjälp, ringde befälhavaren på Triton och frågade, han sa att de gärna hjälpte till men att vi var tvungna att fråga vakthavande. När vi hade tagit det med Kustbevakningen så gick det bra, så det här ska kunna komma igång bara genom att vi ringer.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.