Fotograf: Meriaura

Kategori: Inlandssjöfart | Miljö

Koldioxidneutralt fartygskoncept

Meriaura Group i Finland inleder planering av ett koldioxidneutralt sjötransportkoncept för trafik på inre vattenvägar.

Transportkonceptet bygger på ett fartyg med hybridpropulsion där maskineriet drivs med hållbart producerat biobränsle i kombination med batterier. Förutom att skapa innovativa energilösningar är målet att automatisera lasthanteringen och fullt ut nyttja de möjligheter som digitaliseringen medför.

– Vårt mål är att 2024 lansera på marknaden ett transportkoncept som baserar sig på förnybar energi, säger Jussi Mälkiä, vd för Meriaura Group, i ett pressmeddelande.

Pilotprojekt på Saimen

Meriaura uppger att konceptet beaktar till hela transportkedjan, men att alla detaljer och en kommersiell verksamhetsmodell inte ännu är fastslagen. Konceptet tas fram speciellt för inre vattenvägar och feedertransport till havsgående fartyg. Pilotprojektet testas på Saimen i Finland.

Slussarna i Saima kanal, som förbinder Saimen med Finska viken, ska förlängas med 11 meter och storleken på det nya konceptfartyget motsvarar de nya ”Saimax”-dimensionerna.

– Saimen är ett perfekt pilotområde för vårt koncept. Regionens starka och progressiva industri behöver en tydlig transportväg som skapas genom förstoringen av slussarna i Saima kanal. I framtida konkurrenssituation krävs en kostnadseffektiv och miljövänlig transportkedja för att säkerställa Saimenregionens livskraft, säger Jussi Mälkiä.

Tidigare erfarenhet

Projektet utnyttjar Meriauras erfarenhet av användning av bioolja som bränsle för fartyg. I flottan finns två torrlastfartyg som använder detta bränsle. Biobränslet utvinns ur avfall på en egen produktionsanläggning. Målet är att i så hög grad som möjligt uppnå växthusgasneutralitet med det nya konceptet.

De första försöken med biobränslen gjorde Meriaura så tidigt som 1992 på en bogserbåt. Utvecklingsarbetet tog åter fart 2010 då specialfartyget Meri konstruerades. Meri är redan från början anpassad för att kunna använda biobränsle. 

– Redan då stod det klart att ett nybygge inte bör planeras för att operera uteslutande på fossila bränslen. Torrlastfartygen Mirva VG och Eeva VG, som även går under benämningen EcoCoasters, och som togs i bruk 2016 är sedan en vidareutvecklad version av Meri, när det gäller användning av biobränsle, förklarar Jussi Mälkiä.