Panamakanalen i oktober 2023.

Fotograf: Panama Canal Authority

Kategori: Linjesjöfart | Tank

Köer i Panamakanalen påverkar rederier

Svår torka skapar trafikstockning i Panamakanalen då antalet fartygspassager begränsas. Läget väntas bli värre den närmaste tiden och påverkar rederier som Wallenius Wilhelmsen och Stena Bulk.

I måndags väntade hela 145 fartyg på att passera genom Panamakanalen. Siffran har stigit de senaste veckorna och den genomsnittliga väntetiden för att få passera Panamakanalens slussar uppges vara närmare tre veckor. Köerna beror på att svår torka, bland annat orsakad av fenomenet El Niño, har lett till extremt låga vattennivåer i den konstgjorda Gatunsjön intill Panamakanalen som förser kanalens slussar med vatten. De låga vattennivåerna har tvingat Panama Canal Authority (PCA) att både begränsa djupgåendet i slussarna och att kraftigt minska antalet passager genom kanalen per dag. I februari nästa år väntas endast 18 fartyg per dag få passera – att jämföra med normalt uppåt 40 fartyg per dag. 

Torraste oktober på 73 år

Panamakanalen är 80 km lång och fartygstrafiken genom den står för 3,5 procent av den globala handeln. Problemen med låga vattennivåer uppstod i början av året och djupbegränsningar infördes redan då. I juni kom ytterligare restriktioner för djupgående och i juli sänktes antalet möjliga passager per dag till 32.

Enligt kanalmyndigheten PCA var oktober i år den torraste sedan man började mäta 1950, och vattennivåerna i Gatunsjön är ovanligt låga för den här tiden på året. 

”Med mindre än två månader kvar till slutet på regnsäsongen möter kanalen den kommande torrsäsongen med minimala vattenreserver”, skriver PCA på sin hemsida. 

”För oss har det här större påverkan än när Ever Given
låg och blockerade i Suezkanalen”

Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen

Flera rederier har valt att ta alternativa vägar eftersom man räknar med att containerfartyg i linjetrafik kommer att lägga beslag på merparten av tillgängliga passager under kommande månader, uppger bland annat nyhetssajten Splash 247. Flera analysföretag och mäklare förutspår att antalet stora tankfartyg som går genom kanalen kommer att minska kraftigt eftersom de inte kan schemalägga sina passager i förväg på samma sätt, och sannolikt inte kan konkurrera om de tider som auktioneras ut. Även inom bulksegmentet tycks det finnas en samstämmig prognos globalt om att stora fartyg troligen kommer att titta på alternativa rutter snarare än att vänta vid kanalen.

Estelle Maersk. Foto: Maersk Group

Wallenius Wilhelmsen bokar tidigare

Rederiet Wallenius Wilhelmsen påverkas starkt av begränsningarna i Panamakanalen.

– För oss har det här större påverkan än vad dagarna när Ever Given låg och blockerade i Suezkanalen hade, säger Karolina Kjellgren, ansvarig för Atlantic Trade hos Wallenius Wilhelmsen. 

Tidigare har rederiet bokat transits för sina fartyg ungefär en månad i förväg och det har fungerat bra. Om de inte lyckats få en bokning har det gått att delta i en auktion för att få en transit.

– Om något oförutsett inträffat har vi kunnat komma sent och boka sent, och att få en transit på auktion har varit dyrt men inte jättedyrt. Men någon gång i juli började något hända och vi märkte att vi behövde boka längre ut, säger Karolina Kjellgren. 

Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen. Foto: Alexander Donka

Att boka flera månader i förväg har sina utmaningar. Wallenius Wilhelmsen vet inte säkert var fartygen kommer att befinna sig och flexibiliteten minskar när de inte kan byta fartyg till en annan storleksklass för att möta efterfrågan. Trots det har rederiet nu bokat transits för ett år framåt. 

Lagt på sju dagar

För att anpassa sig till situationen och möta eventuella förseningar har Wallenius Wilhelmsen dessutom lagt på ungefär sju dagar på varje resa som går via Panamakanalen. Rederiet har också slutat med ballastresor genom kanalen.

– Tidigare har det lönat sig att gå tillbaka till Asien via Panamakanalen då det är den snabbaste rutten. Men minskad tillgänglighet har gjort att vi slutat med det, säger Karolina Kjellgren. 

Karolina Kjellgrens trad har ett par seglingar utan bokning, och nu är frågan hur man ska lösa dem. Ett alternativ som diskuterats är att fördela om last till färre seglingar. Ett annat är att gå via Magellans sund istället för genom kanalen, men den resan tar cirka 15 dagar längre tid till Chile och 25 till Los Angeles.

Wallenius Wilhelmsens fartyg Tannhauser i Göteborg 2021. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Hittills har Wallenius Wilhelmsens lastägare haft stor förståelse för situationen. Men, påpekar Karolina Kjellgren, rederiet har fram till nu lyckats undvika stora förseningar.

– Vi hade en båt som missade sin slot från Stilla havet till Karibien, men då hade vi sådan tur att vi lyckades få en ny slot bara tre dagar senare till nästan ingen extra kostnad. Vi har väl haft några kunder som fått vänta mellan tre och sju dagar på de seglingar som vi inte haft bokade, säger hon.

Tror på långvarig störning

En förklaring är förstås de extra buffertdagar som har lagts på varje resa. Kunderna har fått veta att transittiden är längre men att ankomstdatum är ganska säkert. 

– Vi får se om det blir en stor förändring nu när Panamakanalen reducerar ytterligare, om de i så fall tar bort bokningar som redan är lagda. Detta är ett stort orosmoment för oss. Att inte kunna använda oss av Panamakanalen kommer att påverka vår kapacitet negativt, säger hon. 

Wallenius Wilhelmsen har valt att låta en del fartyg till Asien gå via Suezkanalen istället. Man har också skickat fartyg via Godahoppsudden om det funnits tid. Rederiet räknar med att situationen i Panamakanalen blir långvarig.

– Det ska till mycket regn för att vattennivåerna ska komma upp, så jag befarar att vi kommer få se reducerad trafik genom kanalen i alla fall ett år. Men vi hoppas att det stabiliserar sig och att operatörer, vi och andra, hittar andra lösningar, säger Karolina Kjellgren. 

”Vi märker att våra kunder i högre grad undviker
resor genom Panamakanalen”

Erik Hånell, Stena Bulk

Kunderna får räkna in väntetiden

Även tankrederiet Stena Bulk påverkas av situationen i Panamakanalen, berättar vd Erik Hånell. Rederiets fartyg trafikerar området kontinuerligt.

– Det [restriktionerna] är ingenting som påverkar våra beslut i sig, utan det är våra kunders beslut som vi påverkas av. Vi märker att våra kunder i högre grad undviker resor genom Panamakanalen än vad de gjort tidigare. Men det sker fortfarande, såklart, och då får våra kunder räkna in den väntetid man får i så fall, säger Erik Hånell. 

Erik Hånell, vd för Stena Bulk. Foto: Stena Bulk

Stena Bulk kan sällan boka transit långt i förväg för sina fartyg.

– Ofta vet vi inte om vi ska gå genom Panamakanalen, och vilken dag det kommer att ske, förrän sex, sju dagar innan. Tidigare än så kan vi inte boka, och då är det så att säga redan för sent, säger han. 

Kan påverka tankmarknaden

Ett fartygs vägval handlar om vad som är mest ekonomiskt gångbart. I det här läget blir transporterna längre oavsett om man väljer en alternativ väg eller köar för passage genom kanalen, påpekar Erik Hånell. 

– Det innebär att efterfrågan på tankfartyg sannolikt går upp, eftersom de används för längre sträckor. Det blir en flaskhals som i så fall kan driva på tankmarknaden uppåt, säger han. 

Maersk vidtar åtgärder

Containerrederiet Maersk uppger att man vidtagit proaktiva åtgärder för att mildra situationen i Panamakanalen. För att säkerställa att rederiet kan erbjuda kunderna nödvändig kapacitet genom kanalen har man satt in extra fartyg för att kompensera för kapacitetsbortfallet, uppger Maersk i en skriftlig kommentar till Sjöfartstidningen. Dessutom anpassar Maersk sina interna processer för att matcha kanalmyndigheternas uppdaterade bokningskrav, detta för att säkerställa att rederiet får tillgång till tillräckligt många passager för att minimera påverkan för rederiets kunder.

”Utöver detta granskar vi väderförhållanden och väntetider i tidigare hamnar för att säkra ett passagedatum som ligger i linje med vårt schema och ger en smidig transit genom kanalen”, uppger Maersk.