Fotograf: Leonard G.

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Kielkanalen stängd för större fartyg

Sedan i mitten av förra veckan är Kielkanalen stängd för fartyg som är längre än 125 meter. Under tiden tvingas containerfartyg på väg mellan Nordsjön och Östersjön ta omvägen runt Skagen. 

Orsaken till stängningen är två trasiga slussportar i Brunsbüttel vid kanalens västra insegling från Nordsjön. Reparationer pågår och enligt uppgifter i tyska Der Spiegel hoppas myndigheterna kunna öppna kanalen igen senast i mitten av nästa vecka.

Reparationerna innebär att kanalen är öppen endast för fartyg som är maximalt 125 meter långa, 20,5 meter breda och 6,5 meter djupa – vilket exkluderar de flesta moderna containerfartyg. 

Underhållet av kanalen har under många år varit eftersatt, något som uppges bero på en konflikt mellan statliga och federala myndigheter. Enligt Süddeutsche Zeitung minskade den tyska regeringen förra året på underhållet till kanalen från EUR 60 miljoner till knappa EUR 11 miljoner, något som har kritiserats kraftigt av politikerna i delstaten Schleswig-Holstein. 

Regeringen hävdar å sin sida att kanalen misskötts av delstaten under många år, men säger samtidigt att man nu kommer att investera EUR 300 miljoner i kanalen som en del av en större infrastruktursatsning.

Kielkanalen är en mycket viktig länk mellan Nordsjön och Östersjöländerna och är världens mest trafikerade konstgjorda kanal. Enligt tyska nyhetsbyrån DPA passerade förra året totalt omkring 35.000 fartyg och 104 miljoner ton gods genom kanalen.

Två tredjedelar av de 95 fartyg som varje dag använder kanalen är större än den maxstorlek som gäller under de pågående reparationerna. Enligt Süddeutsche Zeitung kostar det ett rederi EUR 70.000 extra för varje fartyg som man nu måste låta gå omvägen upp över Danmark.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.