Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Politik | Arbetsmarknad | Ekonomi

Jobben räddade hos KBV

Den förra regeringens utlovade höjning av Kustbevakningens anslag fanns med i höstens budgetproposition. KBV:s generaldirektör Lena Jönsson är lättad.

Regeringen har beviljat Kustbevakningen en anslagshöjning på 67 miljoner kronor årligen från och med 2016. Höjningen ingår i regeringens ambition att skapa balans mellan Kustbevakningens verksamhet och ekonomi. Därmed får både varslad personal och hotade kuststationer vara kvar.

Hälften av pengarna

Redan i februari i år skickade Kustbevakningen ett budgetunderlag till den dåvarande regeringen med en begäran om ytterligare 133 miljoner kronor årligen för att ha möjlighet att fortsätta verksamheten på dagens nivå. I våras höjde myndigheten tonen ytterligare och varslade 125 anställda samt hotade med att dra in sju kuststationer. 

I den anslagshöjning som den nya regeringen hu beviljat får Kustbevakningen alltså endast cirka 50 procent av den begärda höjningen. 

Lättad generaldirektör

Enligt Kustbevakningens nytillträdda generaldirektör Lena Jönsson räcker dock anslagen till att behålla den varslade personalen och de sju nedläggningshotade kuststationerna.

– Det är ett mycket glädjande besked och jag är lättad. Vi har inte fått de anslag vi äskade om, men har ändå fått lite tid att föra en dialog om nödvändiga förändringar i verksamheten. Under de gångna åren har vi redan sparat 50 miljoner kronor på anslaget.

Utöver de 67 miljoner kronorna i permanent anslagsökning har Kustbevakningen också tilldelats ett engångsbelopp på 56 miljoner kronor för 2014 och 20 miljoner kronor för 2015.

Nytt departement

I samband med den nya regeringens tillträde har Kustbevakningen dessutom flyttats från Försvarsdepartementets ansvarsområde till Justitiedepartementets och inrikesminister Anders Ygeman. 

– Det ska bli intressant och spännande. Vi får se vad det kan leda till, kommenterar Lena Jönsson förflyttningen.