Justitiedepartementet

  • Höjt anslag. Kustbevakningen får ytterligare 67 miljoner kronor per år från och med 2016 och därmed får de 125 varslade behålla sina jobb.