Hamnbanan i Göteborg.
Göteborgs Hamn

Järnvägsgodset ökar i Göteborg 

Järnvägsgodset till containerterminalen i Göteborg ökade under det fjärde kvartalet förra året med 27 procent.

Relaterade artiklar

Totalt transporterades förra året 398.000 TEU med järnväg. Sett till hela året var ökningen 13 procent, jämfört med året innan. Nämnas ska dock att 2017 var ett historiskt dåligt år för terminalen. 

Långväga gods

Över hälften av godset till och från APM Terminals Gothenburg transporteras på järnväg. Ofta är det långväga gods. 

– Att det långväga godset kommer tillbaka i allt högre takt är en tydlig signal om att förtroendet för containerterminalen växer i hela landet, säger Claes Sundmark, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande. 

Trävaror

Det långväga järnvägsgodset består framför allt av basindustrivaror som stål, papper och trä. Mimab sköter omlastningen av sågade trävaror i Göteborg. Operatören noterade en 20 procentig ökning under förra året. 

– Vi hade ett väldigt bra år och i synnerhet en fin höst där vi hade fullt upp, och trenden har hållit i sig in i 2019 med fortsatt stora volymer. Vi ser heller ingen tendens till avmattning framöver, snarare möjligheter till ytterligare ökning, säger Michael Bergman, vd på Mimab.