Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer

Ingen sjöfartspolitik bakom flaggbytet

Det är inte den svenska sjöfartspolitiken som ligger bakom Viking Lines beslut att förbereda ett flaggskifte på Viking XPRS och Rosella, men åtgärden indikerar att svensk flagg inte går säker ens på färjorna.

Viking Lines planer på att byta flagg på två av sina svenskflaggade färjor beror inte på den svenska sjöfartspolitiken. Att fartygen inte är tillräckligt kostnadseffektiva på sina respektive linjer under sin nuvarande flagg beror på andra faktorer.

Orsaken till att Viking XPRS byter flagg är att fartyget huvudsakligen konkurrerar med estniska Tallinks färjor på leden Helsingfors–Tallinn.

– De har estnisk flagg och en lönekostnadsnivå som är i storleksordningen 60 procent av vår nuvarande. Vi vill komma i en jämbördig situation med konkurrenten, säger vice vd Jan Hanses till Sjöfartstidningen.

Rosella på linjen Mariehamn–Kapellskär är till större delen bemannad av personer som är bosatta på Åland.

– Kronkursutvecklingen har gjort att den kostnadsfördel som fanns där tidigare inte finns längre. Med beaktande av det och att besättningen till större delen är åländsk så är det effektivare att ha henne registrerad i Finland.

Hanses säger att man inte heller förlorar snusförsäljningen.

Finsk flagg blev svensk

Från början var det inte alls meningen att Viking XPRS skulle flaggas svenskt. Allt var förberett för att Viking XPRS skulle få finsk flagg.

– Vi hade en överenskommelse om vilket avtal som skulle gälla för henne under finsk flagg. När hon var leveransklar så ville sjömansunionen omförhandla avtalet och fördyra det, och då beslöt vi att flagga henne till Sverige, vilket var förmånligare vid den tidpunkten.

De omflaggningar som nu är på kommande har inget att göra med den svenska sjöfartspolitiken.

– Vi skulle ändå inte komma i åtnjutande av tonnageskatten, påpekar Hanses.

Får fortsätta

Han säger att de svenskar som arbetar på Rosella erbjuds möjlighet att fortsätta på fartyget efter flaggskiftet.

– Vi hoppas att de kommer att fortsätta.

På Viking XPRS sänks lönenivån rejält och därför tror Jan Hanses att det är rimligt att anta att medlemmar från den nuvarande besättningen inte vill följa med. Ett mindre antal befälspersoner kommer att följa med henne som utstationerad personal för att leda verksamheten.

Nu står MBL-förhandlingar i tur.

– När de är avslutade och förutsatt att vi beslutar att fullfölja det hela så kan man väl räkna med att det verkställs under hösten.

Kommentarer

  • peter byholm

    idioti!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.