Fotograf: Sandra Baqirjazid

Kategori: Regelverk | Container | Politik

Nya regler för inlandssjöfarten nästa år

Regeringen har nu beslutat om lagrådsremissen ”Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar”. I remissen lämnas förslag till lagändringar som syftar till utveckla den svenska inlandssjöfarten.

Lagrådsremissen är ytterligare en del i den handlingsplan för sjöfarten som regeringen presenterade i januari och innebär att Sverige ska börja tillämpa delar av EU:s regelverk om inlandssjöfart. Inlandssjöfarten har såväl internationellt som inom EU en reglering som är helt separerad från havssjöfarten, och Sverige har hittills tillämpat havssjöfartsregler på all fartygstrafik.

Skapar ett ramverk  

I lagrådsremissen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. Regeringen föreslår att det i fartygssäkerhetslagen (2003:364) till exempel införs krav på fartyg att ha gemenskapscertifikat för inlandssjöfart om de trafikerar inre vattenvägar. Kraven föreslås dock inte gälla för fartyg som endast trafikerar svenska inre vattenvägar.

Lagförslagen skapar ett ramverk för hur fartygen som går i inlandssjöfart ska vara konstruerade och utrustade. Regeringen föreslår också att Transportstyrelsen ges i uppdrag att ta fram föreskrifter för fartygen och att myndigheten även anger vilka vattenområden som ska utgöra svenska inre vattenvägar.

Nya förutsättningar

I ett pressmeddelande framhåller regeringen att EU:s regelverk för inre vattenvägar skapar nya förutsättningar för såväl gods- som passagerartrafik på svenska vattenvägar, och att förändringen är ett led i att göra miljövänliga sjötransporter mer konkurrenskraftiga.

– Med dagens beslut tar vi ett viktigt steg mot att skapa både prisvärda och effektiva förutsättningar för en miljövänlig utveckling av inlandssjöfarten i Sverige, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014. 

Kommentarer

  • Bertil Arvidsson

    Äntligen kan sjöfarten i Sverige, precis som i övriga EU, ge lastbilen en match om godset, bra jobbat !
    Om det blir några inlandsfartyg under svensk flagg beror nu endast på om Transportstyrelsen skall ha svenska särregler.
    Låt oss nu också hoppas att inlandsfartygen får samma chans som tåget att konkurrera med lastbilen med konkurrensneutrala hamn- och infrastrukturavgifter. Då kan vi se en snabbt ökande volym på våra utmärkta inre vattenvägar från och med september 2014 !.

  • Leif Remahl

    Jag håller med Bertil, det är mycket viktigt att regelverket utformas på ett sådant sätt att det råder konkurrensneutralitet mellan transportslagen och att bemanningsreglerna för fartyg som trafikerar de aktuella farvattnen utformas med sunt förnuft.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.