Fotograf: Marcus Bengtsson

Kategori: Politik | Hamn/Logistik

Inget beslut om nya Trollhätteslussar

Trafikverket har nu lämnat över sitt förslag till Nationell plan för transportsystemet fram till 2025. Totalt har Trafikverket 522 miljarder att fördela över perioden plus 80 miljarder från banavgifter, medfinansiering och trängselskatt, men det räcker inte för att möta krav, behov och förväntningar.

Räkna med ett intensivt argumenterande och lobbande från organisationer, företag, kommuner och regioner som inte anser att prioriteringarna är det rätta fram till remisstidens utgång den 1 oktober i år.

Trafikverket vill i första hand vårda det som finns och satsa på drift- och underhållsåtgärder samt att åtgärda brister i transportsystemet. Stort fokus ligger på att få upp standarden på järnvägen som varit eftersatt i många decennier.

Fortsatt utredning

För sjöfartens del innehåller planförslaget inga pengar till en ny slussanläggning i Trollhättan, men väl en fördjupad utredning. Däremot vill man gå vidare med sluss- och farledsåtgärder i Södertälje för Mälarsjöfarten. Några andra inslag med sjöfartskoppling är förbättrade järnvägsanslutningar till Gävle och Södertälje hamnar, fördjupning av Horstensleden i Stockholms skärgård, förbättrade väganslutningar till Malmö Hamn. Samt förbättrad tillgänglighet till Göteborgs Hamn som hamnbanan och en dubbelspårig Marieholmsbro.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.