Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik | Regelverk

Ingen överklagan för Malmporten

Mark- och miljööverdomstolen beslut om muddermassornas placering har inte överklagats, därmed har domen vunnit laga kraft. 

Domen innebär i korthet att muddermassor med lägre föroreningshalt får dumpas i djuphålan vid Vitfågelskär medan massor med förhöjd föroreningshalt kan användas för att bygga nya lasthanteringsytor i Luleå hamn.

– Den juridiska hanteringen är avslutad eftersom ingen överklagan lämnats in, men för att Malmporten ska bli verklighet måste projektet komma med i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029 som presenteras inom en snar framtid, säger Bertil Skoog, projektledare för Malmporten vid Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.