Fotograf: SBF

Kategori: Arbetsmarknad | Utbildning

Inga fler kurser hos AF Sjöfart

Sjöbefälsföreningen är mycket kritisk till försämringar för Arbetsförmedlingen Sjöfart som innebär att arbetssökande sjöfolk inte längre får hjälp med fortbildning.

Sjöbefälsföreningen skriver i sitt senaste nyhetsbrev att Arbetsförmedlingen Sjöfart inte längre kommer att kunna hjälpa till med grund- och fortbildningskurser för arbetssökande aktiva sjömän. Detta gäller tills vidare och beror på minskade anslag för hela Arbetsförmedlingen.

Varnar för brist

Arbetsförmedlingen Sjöfart varnar för att det kommer att bli svårare för rederier att hitta behörig personal framöver och menar att branschen behöver hitta en lösning för de sjömän som har behov av arbetspraktik eller kortare fortbildning. Mikael Huss, vd på Sjöbefälsföreningen, beklagar utvecklingen inom Arbetsförmedlingen:

– Vi upplever att AF Sjöfart är en mycket kompetent yrkesarbetsförmedling som kan de här frågorna. De har också haft en viss självständighet, där de själva har kunnat göra bedömningar som om vi bara köper till exempel en brandkurs, då är den här killen eller tjejen ute i jobb på en gång. Centralt försöker Arbetsförmedlingen få bort specialförmedlingarna. Och det är jättetråkigt. Jag anser att hela branschen har fått en mycket bra service av AF Sjöfart, säger Mikael Huss till Sjöfartstidningen.

”Felsatsning”

Han tror att man från centralt håll möjligen tycker att sjöfart är en bransch som man kan minska på servicen till eftersom arbetslösheten är låg och det inte behövs några specialåtgärder för att få ut folk i arbete.

– Då vill man i stället satsa pengar på långtidsarbetslösa. Det är väl i och för sig kanske lovvärt, men jag tycker det är en felsatsning. Börja med dem som går att placera. Här rycker man undan förutsättningarna för en mycket väl fungerande enhet inom Arbetsförmedlingen. 

Mindre kurser

Mikael Huss berättar att de kurser som AF Sjöfart har brukat köpa in till arbetssökande sjöfolk är några dagars utbildning för att den arbetssökande saknar någon liten del som behövs för att få jobb.

– Det är alltså inte fråga om att göra till exempel en ny DP-kurs som tar två veckor och kostar 20.000, utan det är de mindre kurserna.
Är det inte rimligt att branschen tar kostnaden när de rekryterar någon?
– Det här är en förändring till det sämre och det tycker vi inte om. Kanske är det så arbetsmarknadsministern tänker: här har vi en bransch som kommer att ha brist på folk, då kan de kosta på dem själva. Jag tycker det är tråkigt med ett sådant tänk, att man särskiljer sjöfarten från resten av arbetsmarknaden.

Tar frågan vidare

Statistiken från AF Sjöfart visar att det inte är många som söker jobb i dagsläget och enligt Mikael Huss är detta ett orosmoment för branschen.

– Som arbetsgivare skulle jag definitivt vara lite orolig för det finns inte många att ta av. Det du får göra då är att stjäla av din granne och det är inte så roligt.
Sjöbefälsföreningen kommer att ta frågan om försämringarna på Arbetsförmedlingen Sjöfart till branschrådet för sjöfartens arbetsmarknad. I rådet ingår Seko, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Transportstyrelsen, Chalmers, Linnéuniversitetet och Svensk Sjöfart.