Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Inga avgiftshöjningar i Gävle

För att kunna konkurrera med lastbilstrafiken väljer Gävle Hamn att inte höja de fartygsrelaterade avgifterna 2019. 

I ett pressmeddelande hänvisar Gävle Hamn till regeringens maritima strategi om att en överflyttning från gods på land till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn som trängseln på vägarna.

Skattefinansierat Sjöfartsverk

”För att klara detta behövs konkurrensneutralitet mellan de olika transportslagen genom att finansiera även Sjöfartsverkets verksamhet via skattemedel, såsom Trafikverket i dag är finansierat via skattemedel”, står det i pressmeddelandet.

Ökar konkurrenskraften

– Genom information och påverkansarbete vill vi understryka vikten av konkurrensneutralitet mellan transportslagen. I dagsläget så väljer Gävle Hamn att inte höja de fartygsrelaterade avgifterna, med förhoppning att det i förlängningen kommer att öka vår konkurrenskraft mot landtransporter”, säger Linda Astner, Chef port authority i Gävle Hamn.