Fotograf: Green City Ferries

Kategori: Miljö | Fartygsutrustning | Passagerarsjöfart

Infrastruktur hinder för bränsleceller

Tekniken finns på plats för användning av bränsleceller inom sjöfarten, utmaningen är snarare infrastrukturen för distribution av vätgas, anser Hans Thornell på Green City Ferries. 

Efter fem års utveckling av ny teknik för utsläppsfri sjöfart inom det EU-finansierade projektet BB Green väljer systerföretagen Green City Ferries och Echandia Marine att expandera vart för sig. Företagen hade tidigare samma ägarbas.

Green City Ferries koncentrerar sig på att utveckla vattenburna trafiklösningar med emissionsfria höghastighetsfärjor medan Echandia Marine fokuserar på den växande marina batterimarknaden med sitt nyutvecklade batterisystem baserat på Toshibas LTO-celler.

Olika kunder

I ett gemensamt pressmeddelande uppger företagen att de vänder sig till helt olika kunder med helt olika erbjudanden och att de därför nu skiljer ut ägarskapet för att var för sig växa med sina respektive förutsättningar. ”De olika affärsmodellerna kräver andra ägarkonstellationer och nya allianser”, skriver de.

– Vi har egentligen inte väldigt mycket gemensamt. Nu måste var och en fokusera på sin egen utveckling och söka nya allianser. Green City Ferries kommer till exempel att samarbeta mycket med varvet TBS Yards AB i Torsås, säger Hans Thornell, vd och ägare av Green City Ferries, till Sjöfartstidningen.

Bränslecellteknologi

Green City Ferries har utvecklat konceptet BB Green (Battery Boat Green). En batteridriven prototyp, Airiel, byggdes inom ramarna för projektet för att testa konceptet. Airiel ligger för närvarande i Sandefjord i Norge.

BB Green är en energieffektiv typ av höghastighetsfärja med något som Hans Thornell beskriver som extrem prestanda. Till konceptet hör att fartygen har eldrivna propellermotorer som får sin energi från batterier eller bränsleceller. Tillsammans med laddstationer utgör BB Green-konceptet en emissionsfri vattenburen trafiklösning som alternativ till att ta bilen, menar Hans Thornell:

– Att en passagerarfärja kan ta 120 passagerare, köra i 30 knop på batteri och ladda på en kvart är verklighet i dag. I morgon kan man köra emissionsfritt i flera timmar med dagens bränslecellsteknologi.

Infrastruktur saknas

Hans Thornell menar att det som i nuläget främst bromsar upp introduktionen av bränsleceller inom sjöfarten är infrastruktur snarare än teknik.

– Vi skulle i dag kunna sätta in bränsleceller i Airiel och köra i 30 knop från Stockholm till Sandhamn och tillbaka om vi bytte ut batterierna mot tankar för vätgas. Vi ligger nog ganska nära i att kunna ta i bruk bränsleceller, men det är infrastrukturen för distribution av vätgas som är främsta hindret.

Egen trafik

Nu kommer Green City Ferries att fokusera på utveckling och marknadsföring av BB Green. Hans Thornell berättar om en redare som visade stort intresse för en båt av typen BB Green men samtidigt var avvaktande, något som är kännetecknande för den rådande situationen.

– Det är ingen som vill vara först. Jag tror därför att de första fartygen kommer vi att ha i trafik själv någonstans för att visa att konceptet fungerar. Därefter kommer man att inse att detta kanske är något man skulle titta på. Min ambition är att starta trafik och jag har några ställen i åtanke.

LTO utmanar NMC

Utvecklingen av prototypen Airiel inom projektet BB Green ställde höga prestandakrav på batterisystemet som ingen leverantör då kunde leva upp till, uppger Hans Thornell vidare.

Echandia Marine utvecklade därför tillsammans med Toshiba ett lättviktigt batterisystem med LTO-celler för snabba och frekventa laddningar. Magnus Eriksson, vd på Echandia Marine, förklarar att litium-titaniumoxidbatterier (LTO) har ansetts vara alltför dyra för den marina marknaden, men att de nu, tack vare sina prestanda, utgör en kraftfull utmanare till de konventionella NMC-batterierna (nickel-mangan-kobolt). Det är ingen liten potential i marknaden och han informerar att den globala marina batterimarknaden beräknas omsätta 1,5 miljarder kronor under 2019, varav nära hälften i Norge.

– Med Toshibas långa erfarenhet av LTO-batterier kan vi erbjuda ett säkert och kostnadseffektivt batterisystem och vi kommer att lägga allt vårt fokus på detta. Vi räknar med en kraftig tillväxt redan under 2019, säger Magnus Eriksson.