Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Regelverk

ICS vill nå nettonoll 2050

Konkreta åtgärder för att uppnå nettonollutsläpp av CO2 från sjöfarten till 2050 presenteras av den internationella rederiorganisationen ICS.

International Chamber of Shipping (ICS), som representerar världens nationella redareföreningar och 80 procent av världshandelsflottan, har överlämnat en plan till sjöfartens FN-organ IMO med brådskande statliga åtgärder som underlättar sjöfarten att uppnå nettonollutsläpp av CO2 i stället för det nuvarande målet på en halvering av utsläppen fram till 2050.

Flera åtgärder

Det är konkreta åtgärder som ICS framför i planen. De omfattar bland annat en obligatorisk forskning- och innovationsfond för att bidra till teknikutvecklingen samt en koldioxidavgift för sjöfarten för att påskynda övergången till dyrare fossilfria bränslen.

Enligt ICS ser sjöfarten det som nödvändigt att påskynda tidslinjen på vägen till nettonollutsläpp av CO2. Detta blir möjligt endast om medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att uppnå detta.

Tusentals nybyggen

I ett pressmeddelande uppger ICS att tusentals nybyggen med nettonollutsläpp måste komma i trafik redan under detta decenniums utgående med den typiska livslängden på 25 år för oceangående fartyg. ICS anser därför att det är viktigt att IMO vidtar de brådskande åtgärderna för att åstadkomma en snabbare höjning av nivån för den tekniska beredskapen för detta.

– Att tala är enkelt, men att verkligen göra något är betydligt svårare. Därför har vi i vårt förslag både skrivit ut såväl hur och vad man behöver göra för att avkarbonisera sjöfarten till 2050. Vårt budskap till regeringar världen över är att om de verkligen vill nå nettonollutsläpp måste de gå från tomma ord till handling, säger Esben Poulsson, ordförande för ICS i pressmeddelandet.

Prioriterade frågor

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart välkomnar planen som är i linje med Svensk Sjöfarts vision.

– För oss är det här mycket prioriterade frågor och branschorganisationen Svensk Sjöfart har haft en vision sedan flera år om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 som vi arbetar efter. Sjöfarten är dock en mycket global bransch och att även den internationella redareföreningen nu lanserat en plan för nettonollutsläpp är mycket positivt, kommenterar han.

Hjälper omställning

Ett skarpt och detaljerat förslag om hur nettonollutsläpp ska uppnås finns redan presenterat och Fredrik Larsson hoppas att medlemsstaterna tar beslut som gör att planen kan realiseras.

– För oss är det viktigt att dessa frågor diskuteras inom IMO. Det är centralt att det faktiskt händer saker och för att visionen ska bli verklighet behövs exempelvis nya typer av bränslen och nya fartyg behöver byggas som använder dessa nya bränslen och den nya tekniken. Det i sin tur skulle kunna möjliggöras genom exempelvis ett pris på utsläpp och även ökad finansiering för forskning, utveckling och investeringar i nödvändig infrastruktur på landsidan. Den prismekanism man skapar bör resultera i att hjälpa industrin att ställa om. Den globala sjöfartsindustrins förslag om en forskningsfond som har principen att den som släpper ut också får betala mest tycker vi därför är bra. Om medlemsstaterna bestämmer sig för att använda sig av förslaget kan det komma på plats inom en snar framtid, vilket är vår förhoppning att Sverige förordar.