Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Fartygsutrustning

Hybrid-energisystem från Wärtsilä

Wärtsilä lanserar ett nytt Low Loss Hybrid (LLH) energihanteringssystem som uppges innebära reducerad bunkerkonsumtion och därmed även minskade avgasutsläpp.

Wärtsilä LLH-systemet kan installeras i fartyg med eldrivna propellermotorer. I systemet ingår batterier för att lagra den alstrade elenergin och på detta sätt möjliggöra optimal prestanda för de diesel- eller flerbränslemotorer som driver generatorerna. Den årliga bränslebesparingen kan bli upp till 15 procent beroende på typ av maskiner och uppdragsprofil, uppger Wärtsilä. Därmed uppnås även en betydande reducering av avgasutsläppen.

Systemet är integrerat med inverterkontrollenheterna och utgör gränssnittet mot det konventionella power management-systemet ombord. Det är godkänt enligt de nya DNV-reglerna för batteridrift. Systemet uppges vara lämpligt för många olika fartygstyper, bland annat offshorefartyg, bogserare, färjor och kusttonnage. Det kan installeras såväl i nybyggen som i redan existerande fartyg.

Jämnare belastning

Genom att reducera de tillfälliga toppar i belastningen av maskinerna som förorsakar ökad bränsleförbrukning och ökade utsläpp samt genom ökad redundans inom energiförsörjningen kan motorerna opereras närmare det optimala läge där de ger högsta effekt med minsta möjliga utsläpp.

Wärtsilä LLH har tidigare i år installerats och testats ombord på supplyfartyget Viking Lady, där man uppnådde 15 procents reducering i bunkerkonsumtionen. Enligt Wärtsilä skulle anläggningen på detta fartyg ge en beräknad återbetalningstid på mindre än fyra år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.