Högre hamntariffer i Riga

Freeport of Riga har höjt sina hamnavgifter med i genomsnitt 30 procent. För containerfartyg är ökningen 6–9 procent och för färjor 6 procent.Samtidigt har Tallink förpliktat sig att starta linjetrafik mellan Riga och Stockholm i början av april. Eftersom det är fråga om linjetrafik gäller lägre tariffer. Rederiet skall enligt avtalet transportera ca 170.000 passagerare under år 2005 och hamnbolaget skall modernisera passagerarterminalen.