Högre hamntariffer i Riga

Freeport of Riga har höjt sina hamnavgifter med i genomsnitt 30 procent. För containerfartyg är ökningen 6–9 procent och för färjor 6 procent.Samtidigt har Tallink förpliktat sig att starta linjetrafik mellan Riga och Stockholm i början av april. Eftersom det är fråga om linjetrafik gäller lägre tariffer. Rederiet skall enligt avtalet transportera ca 170.000 passagerare under år 2005 och hamnbolaget skall modernisera passagerarterminalen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.