Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Högkonjunkturen märks i Stockholms Hamnar

Godsvolymerna genom Stockholms Hamnar växer i takt med att hela Stockholmsregionen växer. Summeringen av 2017 visar på rekordsiffror.

Totalt hanterade Stockholms Hamnar 9,6 miljoner ton gods under 2017 vilket är rekord för hamnen och hela sju procent mer gods än året innan. Totalt har hamnens hanterade volym ökat med 15 procent sedan 2015.

– De stora godssegmenten roro och container uppnår rekordnivåer för 2017 vilket verkligen visar att Stockholmsregionen kokar, säger Johan Castwall vd Stockholms Hamnar, i ett pressmeddelande.

Stark ekonomi kring Östersjön

Det är inte bara den växande Stockholmsregionen som bidragit till volymökningen – även en god ekonomi i Finland har betytt ökade volymer därifrån. Volymerna från Baltikum och Polen ökade och totalt hanterade Stockholms Hamnar 6.850.000 ton roro-gods i hamnarna 2017.

Flödet av containrar i Sverige påverkades starkt av konflikten i Göteborgs hamn mellan APMT och Hamnfyran. Samtidigt ökade containerflödena mellan Sverige och andra kontinenter, främst Asien. Det innebar ett lyft med elva procent fler containrar i Stockholm jämfört med 2016 och hamnen hanterade för första gången 60.000 teu.

Mer gods sjövägen

– Det är härligt att se mer gods transporteras den mest hållbara vägen, sjövägen direkt till och från den växande Stockholmsregionen. Det är extra kul med stadigt ökande godsmängder när vi närmar oss invigning av den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn år 2020, säger Stefan Hansson, styrelseordförande Stockholms Hamn.

Stockholms Hamnar har genomfört stora hamninvesteringar i Kapellskärs hamn och Värtahamnen och bygger nu Stockholm Norvik Hamn som beräknas att öppna i maj 2020. Den nya stora godshamnen kommer att kunna ta emot större roro- och containerfartyg och säkra Stockholmsregionens varuförsörjning.