Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi | Regelverk

Helsingborgs Hamn struntade i upphandling

Det kommunala bolaget Helsingborgs Hamn AB anklagas för att ha brutit mot upphandlingslagstiftningen. Nu kritiseras för att ha snedvridit konkurrensen och riskerar böter. 

Enligt den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har Helsingborgs hamn AB i över tio års tid ha köpt IT-tjänster av det egna koncernbolaget InPort. Inköpen ska i genomsnitt ha varit i storleksordningen cirka 2,6 miljoner kronor per år. Konkurrenskommissionens utredning visar att detta är en otillåten direktupphandling enligt upphandlingslagstiftningen.

Ägs av hamnen själv

InPort var tidigare privatägt men sedan 2010 äger Helsingborgs Hamn aktiemajoriteten i företaget, som har en omfattande försäljningsverksamhet och konkurrerar med privata företag. Sedan början av år 2000 har Helsingborgs Hamn ingått cirka 70 avtal med InPort utan att detta föregåtts av en konkurrensutsatt upphandling.

Enligt Konkurrenskommissionen innebär det faktum att Helsingborgs Hamn köpt IT-tjänster från det egna koncernbolaget utan någon upphandling i konkurrens att man brutit mot upphandlingsreglerna. Köp mellan koncernbolag utan föregående upphandlingsförfarande medges endast vid vissa speciella förutsättningar, vilka inte ska ha varit inte uppfyllda i detta fall. Enligt lagen skulle hamnbolaget istället ha genomfört en upphandling där konkurrerande leverantörer fått lämna anbud.

Riskerar böter

– Helsingborgs Hamns direktköp från InPort snedvrider konkurrensen på berörd marknad och strider mot lagen. Därmed kan hamnbolagets kostnader för IT-tjänster bli onödigt höga. Vidare riskerar bolaget få betala böter i form av en upphandlingsskadeavgift, säger Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen, i ett pressmeddelande.