Mare i Helsingborgs hamn. Maersk transporterar bland annat clementiner till Helsingborgs hamn.

Fotograf: Henneke, Flickr

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Helsingborg söker EU-pengar

Helsingborgs hamn vill öka sjötransporterna av frukt från Spanien till Sverige och har ansökt om EU-bidrag för investeringen. 

Helsingborgs hamn samarbetar med Bilbaos hamn inom EU-programmet ”Motorways of the Sea” som syftar till att ersätta lastbilstransporter med ökad närsjöfart. Hamnarna kallar sitt projekt för ”Iberian ScanBaltic Corridor”. 

Ett av 25 projekt

Projektet är ett av cirka 25 stycken med sjöfartsanknytning som den svenska regeringen godkänt för ansökan om bidrag från EU:s TEN-T-program. Ett annat av dessa 25-tal projekt är Terntanks ”Solution 4 Future”, som är benämningen på det ZVT-projekt som gäller Terntanks kommande LNG-drivna tankfartyg.

Totalt har regeringen tillstyrkt 56 ansökningar inom programmet. Ansökningarna går nu vidare till den så kallade CEF-fonden som är EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa.

250 miljarder euro

I TEN-T finns 27 miljarder euro enbart för att finansiera transportprojekt mellan 2014 och 2020. Men TEN-T delar inte ut pengar utan motkrav. Projekten ska gynna det sammankopplade Europa och bli delar i EU:s framtida transportkorridorer. Och till det räcker inte de 27 miljarder euro som finns, utan kostnaden ligger på ungefär 250 miljarder euro. Industrierna måste alltså själva bekosta merparten av investeringarna.

150 miljoner 

Det gäller naturligtvis även Helsingborgs hamn för vilken den totala investeringen för projektet ”Iberian ScanBaltic Corridor” beräknas uppgå till 150 miljoner kronor, varav EU kan bidra med 30 procent.

Göran K Johansson, ekonomichef i Helsingborgs hamn, säger att EU visat ett stort intresse för projektet.

– Om vi får klartecken kommer vi redan till hösten att påbörja utbyggnaden av kajer och kranar samt rusta oss för större fartyg inom panamaxklassen. 

Hamnen har redan idag en stor fruktimport och en effektiv hantering av kylda frakter. Idag finns 300 elkontakter för kyl- och fryscontainrar i hamnen, vilka redan före ansökan om EU-bidraget sades successivt ska utökas.

Snart beslut

EU-kommissionen ska ta beslut om ansökan före sommaren. Det svensk-spanska projektets syfte går hand i hand med ”Motorways of the Sea”. Enligt Helsingborgs hamn är tanken att kylcontainrar med frukt ska gå med tåg från södra Spanien till Bilbao där fraktfartyg tar kylcontainrarna vidare till Sverige.