Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Utbildning | Miljö

Heldag om jämställdhet på Chalmers

Förstaårseleverna på Chalmers sjökaptensprogram fick på onsdagen en heldag i jämställdhet. Bland annat om vardagliga kränkningar. ”Lite nya grejer dök upp som jag inte tänkt på innan” tyckte studenten Wael Mazlad.

Jämställdhetsdagen är ett pilotprojekt som på onsdagen arrangerades för första gången på Chalmers. Att det blev just sjökaptensprogrammet som fick den äran beror på Johan Hartler, programansvarig för sjökaptensprogrammet. Han sitter nämligen med i arbetsgruppen för såväl sjöfartsbranschens intiativ #vågrätt som i högskolans egen ”Chalmers mot sexism”. Båda är ett resultat av #metoo-rörelsen, där #lättaankar var sjöfartens eget upprop.  

– Målsättningen är att skapa en schysstare arbetsmiljö och belysa jämställdhetsfrågor. Och att introducera begreppen och vardagliga situationer som inte är ok på en arbetsplats. Jag har också en viss förväntan på att man själva tar ansvar för sitt eget agerande och att man även agerar som tredje person. 

Få kvinnor i branschen

Att dagens arrangemang är viktigt konstaterade Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart, som berättade om branschen och föreningens arbete för de omkring 50-talet närvarande studenterna.

– Detta är ett samhällsproblem och jag är glad att sjöfarten har tagit ett brett grepp kring detta. Vad som egentligen behövs är en grundläggande kurs i folkrätt. Trakasserier är aldrig acceptabelt, sade han och visade upp siffrorna över snedfördelningen mellan män och kvinnor i branschen, där till exempel endast tre procent av motormännen består av kvinnor. Bland nautiska befäl i Sverige är fyra procent kvinnor.

– Tänk vilken potential det finns om vi kan attrahera kvinnor.

Ny kunskap

En punkt för dagen var en workshop med Chalmers jämställdhetssamordnare Bruno Rudström, som bland annat visade några korta så kallade ”dilemmafilmer” från vardagen för att belysa olika typer av trakasserier som strider mot diskrimineringslagen. Små till synes obetydliga händelser som att en lärare, som står framför en manlig och kvinnlig student, lite subtilt uppmuntrar den manliga studenten genom att ge honom en klapp på axeln. En annan film visar en kvinna som väljer att gå klädd i kavaj, vilket skapar reaktioner bland studiekompisarna. Wael Mazlad går första året på sjökaptensprogrammet. 

– Det är ett positivt intiativ detta och lite grejer dyker upp som jag inte har tänkt på tidigare. Som till exempel olika klädkoder, att man kommenterar andras kläder.  

Klasskompisen Linda Löwendal tycker det är befogat med en jämställdhetsdag.

– Nu har jag inte varit ute på sjön än, så jag vet inte hur det ser ut. Men med tanke på hur det ser ut i övrigt vad gäller dessa frågor så lär det även behövas här. Hittills tycker jag dock det har varit lite luddigt och inte så konkret och jätteseriöst. Men man måste ju börja någonstans. 

Vardagliga kränkningar

Besökte studenterna gjorde också filosofidoktor Eva Mark, som talade om arbetsmiljö ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Hon redogjorde för en rad exempel där hon själv blivit utsatt för bland annat könskränkning. Hon går sedan många år tillbaka på gym där hon framför allt tränar styrketräning med hantlar och skivstång. Inga maskiner. Hon gillar att lyfta skrot och bli stark, helt enkelt. För ett par veckor sedan ville hon utveckla  träningen med hjälp av en PT. 

– Jag förklarade läget, hur jag brukar träna, hur mycket jag lyfter och gjorde klart att jag är ingen nybörjare. Han undrade varför jag egentligen ville göra detta, och denna fråga upprepade han. Till slut nämnde jag något om lite högt BMI eftersom jag blev pressad och då ställde han mig på ett gåband. Det är ett exempel på när kön, kultur och förväntningar blir kränkningar. Han hade fördomar om äldre damer. 

”Behöver Inte hålla med”

Hon pratade om betydelsen av att på individnivå tydligt säga nej vid kränkningar och trakasserier. Problemen märks också i organisationskulturen och det historiska arvet på platsen, något som inte minst är tydligt inom sjöfarten.

– Där är det väldigt viktigt för er som blivande ledare, för ledaren har ett mycket stort ansvar eftersom det går så trögt att förändra. Som doktor i filosofi har det historiska arvet känts som ett gigantiskt cementblock som jag måste slå ner. Det kanske också är därför jag går på gym, så jag orkar med det. 

En student undrade hur man ska gå tillväga för att säga ifrån på en arbetsplats som präglas av en gammal mansdominerad kultur. 

– Man ska väldigt sakligt tala om hur någons beteende får för negativa konsekvenser på arbetsplatsen, rent funktionellt. Som tredje person kan man till exempel välja att inte skratta åt någon som drar ett kränkande skämt, det gör alltid jag. Man behöver inte aktivt göra motstånd, men heller inte hålla med. En arbetsplats där sådant här förekommer är till exempel mindre effektiv och lönsam. För sjöfarten spelar också säkerheten in, sade Eva Mark.  

Utvärdering

Dagen kommer, enligt Johan Hartler, att utvärderas genom att studenterna i hemuppgift ska reflektera över två frågor: Dels hur studenterna reflekterar som tredje person vid kränkande särbehandling i dag som student och dels om 15 år som befälhavare. 

– Fokus ligger alltså på ingripanden som man gör som tredje person, alltså när man inte direkt är involverad i händelsen. Det blir också en vanlig utvärdering på sju frågor, bland annat hur de upplevde dagen. Sedan får vi se hur vi gör med fortsättningen av det här projektet, det beror vad utvärderingen visar. Men förhoppningen är att fler program inom olika områden på Chalmers ska få denna undervisning.

Jämställdhetsdagen är en av flera utbildningspunkter som rör Chalmers sjöfartsutbildningar, berättade Johan Hartler.   

– Vi har en Shipgaz-utbildning, ledarskapskursen, sen jobbar även #vågrätt med att få in i ett utbildningsprojekt som liknar den workshopen vi hade i dag. Det handlar om att bygga upp en helhet med olika komponenter som berör dessa frågor.