Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Hamnar hoppas på EU-bidrag

Stockholms Hamnar och fyra andra Östersjöhamnar ansöker tillsammans om EU-bidrag för satsningar på landel för kryssningsfartyg. Kapellskär och Nådendal ansöker också om bidrag tillsammans med Finnlines. 

För att minska kryssningsfartygens CO2-utsläpp vid kaj har Stockholms Hamnar slagit sig ihop med CMP (Köpenhamn/Malmö), Aarhus, Rostock och Helsingfors i en bidragsansökan. Svar på om ansökan beviljas beräknas komma i juli 2020.

För Stockholms Hamnars del omfattar det planerade projektet för landel kajlägena S160 och S167 på Stadsgården, som ska få anläggningar med högspänning enligt internationell standard.

Naturligt steg för sjöfarten

Fredrik Lindstål (C), ordförande Stockholms Hamn AB, säger att kryssningsindustrin är viktig för Stockholm och att satsningen är ett naturligt steg för en hållbar sjöfart i Stockholm.

– Det här är en åtgärd som kommer att leda till betydligt mindre utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar och därmed göra stadens luft renare, säger han i ett pressmeddelande.

45 procent av anlöpen

När projektet är avslutat, till kryssningssäsongen 2023, är bedömningen att minst 45 procent av kryssningsanlöpen i Stockholms Hamnar kan elansluta vid kaj.

Trots EU-bidrag beräknas kostnaden för projektet uppgå till 119 miljoner kronor eftersom effektbehovet är stort och att det behövs frekvensomvandlare mellan fartyg och land. En del av kostnaderna kan dock, enligt pressmeddelandet, täckas genom ändringar av hamnavgifter och miljörabattsystem.

Även Kapellskär

Dessutom har Stockholms Hamnars Kapellskärs hamn slagit sig ihop med Nådendals hamn och Finnlines i en ansökan om bidrag för landel, automatisk förtöjningsanordning (auto-mooring) och ett nytt passagerartorn.

Ansökan går under EU:s projekt ”Motorways of the Sea” som ger möjlighet att få 30 procent i bidrag under perioden 2020–2022. Både Kapellskärs hamn och Nådendals hamn tillhör det omfattande EU-nätverket Trans-European Transport Network (TEN-T).

För Kapellskärs hamn innebär hela projektet en modernisering och anpassning för de större ropax-fartyg som Finnlines planerar att sätta i trafik inom några år.