Hamburg Süd beställer fartyg och stöder utbildning

Hamburg Süd:s styrelseordförande, Klaus Meves, säger i en intervju till tidningen Hamburger Abdenblatt att företaget beställer nya containerfartyg i Korea. Ett intentionsavtal om fem fartyg på 6.000 TEU, och option på ytterligare ett har skrivits med Daewoo, leverans är satt till 2009 och 2010. Kontraktet signeras efter nyår och beräknas vara värt EUR 380 miljoner.Klaus Meves säger också att de nu beställda fartygen, liksom de sedan tidigare beställda 16 fartygen kommer att flaggas tyskt.För att i framtiden klara av bemanningen på sina tyskflaggade fartyg har Hamburg Süd beslutat att dubbla antalet praktikplatser till sjöss. Dessutom bekostar företaget en professorstjänst vid Flensburgs tekniska högskola. – Vi har beslutat att stödja Flensburgs Technical Colleges planerade kurs ”Ocean shipping and Logistics”, som kommer att ges för första gången 2007/2008 och ytterligare 40 högskoleplatser för studenter inom nautisk vetenskap, säger Fred Deichmann, vd för Columbus Shipmanagement, som är ett dotterbolag till Hamburg Süd.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.