Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Halverade paxvolymer Q3

Såväl passagerar- som godsvolymer minskade i Sverige även under tredje kvartalet 2020, visar preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Under tredje kvartalet 2020 uppgick det totala antalet passagerare i svenska hamnar till 5,2 miljoner, vilket är en minskning med 53 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. Antalet passagerare i utrikes trafik minskade med 59 procent till 3,7 miljoner passagerare. Det var restriktioner i färjetrafiken mellan Finland/Åland och Sverige som bidrog till den största nedgången. I Finlandstrafiken reducerades antalet resenärer med 79 procent till 578.000 under kvartalet.

Nedgång i importen

Räknat i ton minskade godshanteringen i Sveriges hamnar inom samtliga lastkategorier. Inom utrikestrafiken minskade volymerna med 4 procent till 34,8 miljoner ton.

Importerat gods från utrikes hamn minskade med 9 procent till 18,6 miljoner ton. Till de varugrupper som minskade mest hör råolja (-15 procent, rundvirke (-31 procent) och kemikalier (-27 procent).

Järnmalm ökade och minskade

Volymen av exporterat gods till hamnar i utlandet ökade med 2 procent till 16,2 miljoner ton. Det var främst järnmalm som bidrog till ökningen. Under kvartalet lastades 1,3 miljoner ton, vilket innebär en ökning med 140 procent.

Inrikes lossat gods minskade med 11 procent till 3,2 miljoner ton. Här minskade järnmalm med 50 procent till 283.000 ton.