Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Folk/företag

Skifte i sikte

Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart, märker av ett skifte där allt fler är intresserade av att använda inrikes sjöfart.

I februari 2019 utsågs Pia Berglund, tidigare vd och vice vd för Svensk Sjöfart, till ny nationell samordnare för inrikes sjöfart hos Trafikverket. Uppdraget är på sex år och går ut på att främja en effektiv inrikes sjöfart samt förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

– Mitt uppdrag löper till 2024, och jag har sagt att om vi skulle kunna få igång fem nya sjöfartslösningar inom ramen för inrikes sjöfart till dess, då känner jag mig nöjd. Då har vi fått tillräckligt många för att testa att det går, att reglerna funkar och att styrmedlen funkar, säger Pia Berglund.

Tre stora frågor

Nästan två år in på uppdraget berättar Pia Berglund att just nu är det tre stora frågor som hon främst jobbar med: Överenskommelsen mellan näringsliv och offentliga aktörer om att stimulera sjöfart på Vänern, godspendlar som till exempel Mälarpendeln mellan Norvik och Västerås, samt åtgärder kring hamnar för att öka intermodaliteten och sjöfartens konkurrenskraft.

– Jag har påbörjat en hamnturné, och i nästan alla hamnar tar man upp någonting på landsidan som behöver göras. I Piteå till exempel finns det en kurva som gör att man inte kan svänga runt med vindkraftverk, vilket är en väldigt vanlig vara som de har, säger Pia Berglund.

Hamnturné

När det gäller start av olika godspendlar längs våra kuster eller till våra insjöar är Pia Berglunds uppgift att stötta dem med allting från kontakter och att svara på olika frågor.

– Det är kanske den roligaste delen i jobbet, för det är så positivt med människor som redan har en tanke om vad de vill göra.

Stadsnära byggprojekt

I Pia Berglunds uppdrag ingår bland annat att se över vad det finns för möjligheter till att använda sjöfarten mer vid stadsnära byggprojekt.

– När det gäller Förbifart Stockholm så var det fantastiska att redan när regeringen beslutade om projektet så sa man att Trafikverket skulle använda pråmlösning för byggmassorna. Och nu har vi från Trafikverket sagt att vi kommer att fortsätta använda sådana transporter i våra stora infrastrukturprojekt, där så är möjligt. Vi ska också ta fram en vägledning för hur man gör det, så att det blir enkelt för kommuner eller andra offentliga aktörer att upphandla sjötransport, säger hon, och fortsätter:

– Nu ska vi bygga Ostlänken exempelvis, och då är det viktigt att vi har med det här tidigt i projektet. Vi måste tänka på att vi har det här åtagandet att använda sjötransport för byggmassor, och det är viktigt att vi får in det som en rutin. Som offentlig aktör kan vi vara med och få igång en marknad.

Märker av ett skifte

Pia Berglund är optimistisk inför framtiden, och säger att hon märker av ett skifte där allt fler är intresserade av att använda inrikes sjöfart.

– Sen innebär det inte att det är enkelt, det är ganska mycket att göra i varje projekt för att det ska bli någonting. Viljan finns verkligen där, men sen innebär det också väldigt mycket jobb för alla aktörer, men det är en annan sak.