Kategori: Folk/företag

Hallå där, Mikael Lind!

Hallå där, Mikael Lind, som i onsdags installerades som adjungerad professor i maritim informatik vid Chalmers.

Hur gick installationen?

– Jag tycker den gick väldigt bra. Det var cirka 150 personer som var med och lyssnade på installationsföreläsningen. Jag skulle hålla 45 minuter och det gjorde jag. Det är ju egentligen ett pedagogiskt prov för en adjungering. Och det var folk som lyssnade både från industrin och akademin, från alla världsdelar i stort sett.

Vad är maritim informatik?

– Det är det samarbetsområde som tittar på hur digitaliseringen kan hjälpa att öka effektiviteten, säkerheten, hållbarheten och resiliensen för sjöfarten. Och det är samarbete mellan både forskare och praktiker.

Varför började du att forska på det?

– Jag är ju docent i informatik, och när jag började att jobba med den maritima sektorn kring 2013 så såg vi att här behövdes en särskild arena att prata om de frågor som gäller digitalisering av sjöfarten. Eftersom 90 procent av alla transporter går genom sjöfarten så finns det väldigt mycket att göra i den maritima sektorns självorganiserade ekosystem, och som gör att vi gärna vill rikta fokus på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Vad finns det för saker inom ämnet som man kan utveckla i framtiden?

– Dels så tror jag att det behövs en ordentlig uppgradering av kompetensen bland dem som jobbar med maritima frågor, där digitalisering kanske ses som den absolut viktigaste utvecklingskraften. Det gör ju att det måste finnas nånting att vila på, nån typ av kompetensplattform. Och där kommer maritim informatik in. Den andra aspekten är att det är ett område för utveckling. Det finns många frågor att titta på, till exempel hur vi digitaliserar anlöp, hur vi utrustar smarta fartyg och skapar smarta och hållbara hamnar, och så vidare.

Du är den förste professorn i världen i ämnet. Hur kommer det sig?

– Jag känner mig ödmjuk inför frågan. Jag är första professorn i världen i maritim informatik, i det speciella området. Sen är jag ju inte den förste professorn i världen, så det får man ta med en nypa salt. Men det finns ingen annan professor i maritim informatik idag. Och det är klart att det är första gången som en akademisk institution erkänner maritim informatik som ett ämne. Jag är ju adjungerad professor, och i praktiken innebär det att 20 procent av min tjänstgöring sätter RISE av för att jag ska kunna utöva professorssysslor på Chalmers. Så det är inte så att jag är anställd på Chalmers, utan jag är anställd på RISE men har den är funktionen kopplad till Chalmers. Och det är ett sätt för oss som jobbar med detta att skapa ännu mer legitimitet kring området.