Fotograf: HallandsHamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Folk/företag

Hallå där, Martin Berg!

Hallå där, Martin Berg – marknadschef för HallandsHamnar som äger och driver hamnarna i Halmstad och Varberg.

Är Halmstad första offret för svaveldirektivet?

– Jag skulle inte vilja påstå att tappet av Ruuki, att de flyttar sina transporter från sjö till lastbilar, är en konsekvens av svaveldirektivet. Detta beror snarare på konjunkturen och den hårdnande konkurrensen. Sen vet inte jag exakt hur Ruuki (finsk koncern inom metallindustrin red. anm.) har kommunicerat detta. 

Halmstad tappar rejält, hur mår hamnen?

– Halmstad har blivit illa tilltyglad det senaste år helt klart. Det började med den omfattande branden i Hansson & Möhrings lagerbyggnad i Oceanhamnen i september i fjol, sen lade en av de stora baskunderna Pilkington (tillverkare av glas och glasprodukter red. anm.) ner sin verksamhet plus då detta med Ruuki. Men det pågår processer för att fylla den lediga kapaciteten, saker vi av naturliga skäl inte kan kommunicera. Hamnen har bromsat tappet efter sommaren, och under 2014 hoppas vi på nya affärer vilket ändå gör att vi ser ljust på framtiden.

Grannen Varberg går starkt, förklaringen?

– Varbergs framgång beror framförallt på exporten av sågade trävaror, vilket har lyft hela HallandsHamnar i år. Sågverken verkar ha nått botten och går nu framåt. Den positiva utvecklingen tror vi fortsätter för Varberg och hamnen kan komma att presentera de bästa godssiffrorna på många år.

Hur ser du annars på framtiden för hamnarna?

– Fusionen mellan hamnarna har fungerat bra och vi ser ljust på framtiden. Sen ska man ju ha klart för sig att konjunkturcyklarna inte riktigt ser ut på samma sätt nuförtiden som före 2007. Tidigare gick segmenten upp och ner, nu kanske det är mer tvära kast. Och vi vet ju inte riktigt hur svaveldirektivet kommer att påverka.