Fotograf: Terntank

Kategori: Folk/företag | Tank

Hallå där, Jens P Buchhave!

Hallå där, Jens P Buchhave, som fyller 50 år och är vd för Terntank Rederi A/S som fyllde 60 tidigare i år.

Vad gjorde du innan du kom till Terntank?

– Jag kommer från Frederikshamn och är utbildad civilekonom. Jag började på MAN B&W Diesel A/S 1989 och jobbade där i ungefär tolv år, senast som finanschef. Därefter flyttade jag till Difko där jag jobbade med investeringsprojekt i två och ett halvt år. Därifrån kom jag till det danska rederiet Clipper Group i Köpenhamn där jag var Senior Manager, Sale & Purchase och senare Senior Manager, Risk Management & Projects. Men min fru och jag ville tillbaka till Frederikshavn-området och så började jag på Terntank 2013.

Inom vilka segment opererar Terntank?

– Vi skeppar produkter huvudsakligen inom SECA, det vill säga Nordsjön och Östersjön. Våra viktigaste kunder är raffinaderierna i norra Europa. Det är bolag som NEOT, Preem och Esso i Norge. Det vi gör är egentligen att vi hjälper till med att lösa logistiken för dessa raffinaderier ut till tankanläggningar i Skandinavien och norra Europa.

Hur ser marknaden ut?

– Det är en tuff marknad. Vi sysselsätter främst fartygen med kortare eller längre kontrakt, men vi har också fartyg på spotmarknaden. Den skandinaviska marknaden är en nischmarknad för isklassat tonnage. Under de senaste åren har det kommit många nya fartyg till den här traden och fortsätter att komma. Jag tycker att kontrakt och spotresor kompletterar varandra. De spotresor som vi gör kör vi också för de kunder som vi har kontrakt med så att vi kan effektivisera vår trad och våra operationer med båtarna. 

Hur har kunderna tagit emot era investeringar i grön teknik?

– De har blivit en stor succé. Vi har en nära dialog med våra tre största kunder NEOT, Preem och Esso. Det är frågan om att hela tiden bli lite bättre även på miljösidan. Vi följer med teknikutvecklingen och de senaste lösningarna som finns för att minska utsläppen från fartygen. Det är något som går hand i hand med våra investeringar, men naturligtvis ska det vara ekonomi ihop med de investeringar som vi gör. Genom att investera i ny teknologi på fartygen så att vi kan rena utsläppen är det till gagn för hela samhället.

Hur ser er strategi ut för framtiden?

– Vi har inte gjort något beslut om nybyggen än, det är ju bara knappt två år sedan vi tog leverans av det sista av fyra LNG-drivna nybyggen. Nu kan vi se att många av våra konkurrenter har beställt fartyg som kommer in på marknaden. Vi får se hur marknaden ser ut framöver, om det finns plats för fler fartyg eller om vi ska vänta lite. Det är som att titta 20 till 22 år fram i tiden i en kristallkula om man ska beställa en båt, man måste vara så säker som möjligt innan man gör det.

Hur tror du att rederiet kommer att utvecklas i framtiden?

– Terntank har en otroligt bra storlek på flottan med 10-12 fartyg. Det betyder att vi kan hålla en så liten och flexibel organisation på kontoret som möjligt och ändå ha allting in house. Om vi får alltför många fartyg får vi också en större organisation och då kanske vi riskerar att mista lite av den familjekänsla som vi har i bolaget.