Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | Passagerarsjöfart

Hallå där, Henrik Börjesson!

Hallå där, Henrik Börjesson – ordförande för branschföreningen Skärgårdsredarna och tillika mässgeneral för föreningens leverantörsmässa i Eriksbergshallen nu på torsdag.

Vad är Skärgårdsredarnas leverantörsmässa?

– Det är en mässa som arrangeras av Skärgårdsredarna, som är vår branschförening för mindre passagerarfartyg i Sverige. Det är framför allt leverantörer av många olika typer av utrustning som ställer ut på den. Det är andra gången vi arrangerar den här i Göteborg, det var två år sen sist.

Riktar sig mässan enbart till era medlemmar?

– Det kommer många besökare även utanför vår egen branschförening. Vi riktar oss även till besökare från andra sjöfartsbranscher i framför allt inrikes sjöfart, som till exempel fiskare, entreprenörsfirmor och bogserbolag.

Vad kostar det att besöka mässan?

– Det är gratis inträde, man behöver bara få en biljett som vi lämnar ut till alla som är sjöfartsintresserade och som har någon anknytning till näringen.

Hur många besökare räknar ni med i år?

– Vi hoppas på mellan 400 och 500 besökare. 

Har ni fler utställare än förra gången?

– Vi har 50 utställare i år. Förra gången hade vi en mindre hall och drygt 30 utställare. Nu har vi hyrt den stora hallen så att vi får mer plats. Det är 50 montrar och då är myndigheterna med också. Det blir fullt där, vi har tyvärr fått säga nej till några stycken här på slutet. Det är mycket roligt att det är ett så stort intresse. Vi har även med några utställare från Finland och Danmark.

Kan du berätta något om programmet?

– Vi har ett dialogmöte två timmar mitt på dagen och det handlar om det nya nationella regelverket som håller på att arbetas fram i Sverige för inrikesfartyg. Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Näringsdepartementet och Sjöfartsverket är med och besökarna har möjlighet att ställa frågor om det nya regelverket. Det är viktigt att det kommer ut och att alla får möjlighet att ha åsikter innan det är klart. Dialogmötet är öppet för alla besökare.

Något annat program?

– Inte under själva mässdagen. Det är viktigt att utställarna får tid att kunna möta kunderna. Sedan har vi en avslutning på kvällen då alla åker ut på en skaldjurskryssning med ett av medlemsfartygen.

Vad betyder mässan för er branschförening?

– Det är en viktig del i vår finansiering av verksamheten i branschföreningen. Vi har små resurser och en vd som är anställd på halvtid och skulle behöva ha mer arbetskraft för att kunna gå med och påverka regelverket i Sverige och annat.

Vad har ni fått för feedback från utställarna?

– Det är en viktig bit för utställarna att få fram och visa nya produkter. Det finns många nya miljölösningar som motorer och efterbehandlingar. Leverantörsmässan är en viktig kanal för utställarna och de är väldigt positiva till att vara med. Det finns inte så många kanaler egentligen, en del mässor har blivit så väldigt stora och kostsamma. Här är det en dag och man koncentrerar sig på dom besökare som är viktiga.

Kan utställarna påverka arrangemangen?

– Det verkar som om utställarna uppskattar att det är en dag koncentrerat och att vi försöker få dit fackmänniskor som verkligen är kunder. Vi gör en utvärdering efter mässan där utställarna får säga sitt om vad de tycker om saker och ting. Det gjorde vi förra gången också och det som vi förstod att de ville förbättra, det har vi också förbättrat. Det handlar mycket om att det som vi gör sker på utställarnas villkor.

Kommentarer

  • Anonymous

    vi hoppas på pallas.

Artikeln är stängd för fler kommentarer